Thursday, April 19, 2007

Glödande hal is och att polera dörrhantag ;-)

Här kommer en text skriven av Anette Jahnke är lektor i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Hon har också utvecklat nationella prov i matematik och är förutom matematiskt lagd också verkar vara något så ovanligt som "helhjärnad". Vilket betyder att hon använder bägge hjärnhalvorna och inte bara en. Hon pekar i sin text på att varje lärare måste vänja sig vid att våga lite mer. Temat är hal is, glödande hal is:

Hal is
Trettiotvå sextonåringar framför mig.
Okänt problem på tavlan.
Ett medvetet val.
Inget facit
Ingen tillrättalagd lösning.
Jag är bambi ute på hal is.

Wyteboarden blir svart, papper ryker.
Vissa deltar.
De flesta Iakttar.
Fnissar.
Skakar på huvudena.
Tre minuter här och fem minuter där.
Lektion efter lektion.
Jag hittar den inte.

Fler elever tillfrågas.
Frågor ställs på riktigt.
Wyteboarden blir svart, papper ryker.
Jag lever.

Och så är den bara där,
den som hela tiden smitit runt hörnet

- lösningen

"Hennes budskap är tydligt och väldigt underfundigt roligt formulerat."

Att polera ett dörrhandtag
Vad är matematik och vad gör en matematiker??, frågade mina elever mig. Jag gav en förklaring som jag hade hört en professor i matematik ge.

Professorn såg matematiken som ett stort hus som matematikerna håller på att bygga. Vissa höll på med grunden. En del byggde en helt ny våning. Andra slog ut väggar mellan olika rum.

Men, menade professorn, de allra flesta stod som han själv och polerade ett dörrhandtag.

Eleverna nickade gillande.
"Men, du Anette", utbrast plötsligt en elev, "var finns vi i denna bild?"
Det blev tyst i klassen.

Så, började en elev skratta: "Vi sitter i källaren och stirrar på en betongpelare.

Anette Jahnkes Blogg

Fler bloggar om:


No comments: