Wednesday, April 11, 2007

Hett med friskola just nu...

Just nu startar en ny våg av nyetableringar av friskolor i landet. Rektorer uppmanas "starta eget" i Strängnäs, friskola planeras i lilla Höganäs i Skåne, och över 40 ansökningar om att starta gymnasieskolor i Stockholm har ramlat in inför 2008. Nyhetsfloran kring detta är mycket stort just nu.

Friskolerevolterarnas motståndare menar att detta utarmar svensk kommunal skola och alliansen får skrämselhicka när deras annars så självklara ideologi får uttryck som att hela Bromma vill "go friskola". Stormens öga? Nej, lite brus bara ännu så länge, men det rör sig i alla fall ute skolsverige.

Jag tror själv inte att detta utarmar kommunal skola, tvärt om ifall friskolorna håller högre kvalitet eftersom det i sin tur kommer att sätta press på de mindre fungerande kommunala skolor att tänka om. Kom dock ihåg att det finns många kommunala skolor som är alldeles utmärkta. Men jag tror inte att fördelningen kommunal skola och friskola når över nivåer som 80-20 fördelningen. Idag har friskolor runt 9% eller strax däromkring. De flesta kommer hur som helst att vilja gå i en kommunal skola.

Däremot tror jag att det handlar om tydliga signaler från en hel del medborgare som sett igenom den senaste tidens skoldebatts enkla lösningar och istället inser att detta med skolans framtida utmaningar finns att finna i skolans kultur och vad man verkligen bestämmer sig för att göra om dagarna i skolan.

"Det finns helt enkelt väldigt många idag som vill skapa sig möjligheten att lämna gamla strukturer för att skapa nya mer samhällsanpassade skolformer. Man har helt enkelt tröttnat på oviljan att utveckla."


Så om man vill att sin sin skola skall fortsätta att kunna driftas i kommunal regi så krävs ett aktivt arbete med värdegrund, arbetsmetoder, visioner, mål, organisation, pedagogisk utveckling, förändring, engagemang, kreativitet, omvärldsbevakning och mycket mer. Det vi vet inte kommer funka är att sitta stilla mitt i sina på ytan trygga avtal och hoppas att det går över eller att lösningen är att vrida klockan tillbaka. De båda alternativen har aldrig varit en långsiktig och framgångsrik strategi för välbefinnande.

Detta handlar om rektorers, lärares, elevers och föräldrars förhållningssätt till framtiden, som i dagens utvecklingsdrivna samhällsklimat ligger alldeles runt knuten och inte längre på 50 års sikt. Det är nämligen just dessa förhållningssätt som driver på etableringar av friskolor.


Fler bloggar om:


5 comments:

Anonymous said...

Andelen friskolor är idag ca 15 % i Sverige.

- Besserwissern

Fredrik Svensson said...

hmmm...fler friskolor finns i gymnasienivån. Hittade detta på Friskolornas riksförbund. Siffrorna handlar ju om hur stor andel som går i friskola.

"Läsåret 2005-2006 finns det 585 fristående grundskolor, 266 fristående gymnasieskolor och 2 252 enskilda förskolor i landet
- 7 % av landets grundskoleelever går i en fristående skola
- 13 % av landets gymnasieelever går i en fristående skola"

Var har du hittat 15% ?

Anonymous said...

Har lyssnat på andra check point programmet. Det är verkligen jättebra. Ska försöka smyga in det som inspiration till pedagogiska diskussioner på våra lärmöten (konferenser).

Anonymous said...

Personligen tycker jag det är intressant att det startas fler friskolor. Som sagt - det sätter press på de kommunala skolorna. Och varför är det farligt att föräldrar själva får välja var deras barn ska spendera så stor del sina liv? Kommuner knorrar ofta över att friskolorna tar pengar från den kommunala skolan. Men i vissa kommuner ger man gärna dessa pengar till friskolor och slipper därmed bygga ut den kommunala skolan, när man ser en elevnedgång på sikt. Så var det i den socialdemokratiska kommun jag tidigare bodde i. Man vill gärna gnälla på friskolorna, men i krissituationer kan de vara bra att ha.

Anonymous said...

Det är en myt att konkurrens mellan skolor höjer kvalitén. Det finns egentligen inga belägg alls för den tesen. Problemet är att konkurrensen sker på områden som inte har någonting med kvalité att göra; områden som marknadsföring, nya "spännande" program osv.

Kvalité i skolan innebär bra lärare och så få elever som möjligt per lärare. Allt annat är fernissa som inte har någonting med kvalité att göra. Tendensen i många friskolorna är en inriktning mot "forskningsbaserad" metodik för att få fler elever per lärare. En metodik som inte bara går emot kognitionsforskningen utan också i flera studier visat sig vara katastrofal för elevernas kunskapsutvecklingen.

Dessutom har Sveriges resultat i internationella jämförelser rasat sedan vi övergav det sammanhållna skolsystemet.