Thursday, November 30, 2006

Möjlighetisera mera !

Björklunds debattinlägg innehåller de två ting som han uppskattar mest: att diagnostisera en sjukdomsdrabbad skola och förskriva kraftfulla mediciner....

...Vill skolministern göra den svenska skolan ytterligare en stor tjänst kan han tona ned den konfrontatoriska retoriken en smula. Det finns måhända partipolitiska poäng att vinna på att skylla skolans misslyckande på socialdemokraterna. Men området är en olämplig arena för ett blockpolitiskt skyttegravskrig.

Eskilstunakurirens ledare 2006-11-30

Personligen är min åsikt att skolministerns mycket tydliga ambition att skapa en skola som på ett bättre sätt når kunskapsmålen är behjärtansvärt, men vem vill inte det? Att svensk skola utvecklas mot högre måluppfyllnad är otroligt viktigt, men också att utveckla elevers kreativitet, entreprenörsanda, idéskaparkraft, självständighet, självförtroende, empati etc. Jag håller med Eskilstuna kuriren om att skolan är ett alldeles för viktigt område för att vara en arena för partipolitik. För det är väl det som det mesta handlar om just nu i skolfrågan, och det är väl det skolpolitiker också kan allra bäst. Partipolitik. Om de vore storartade pedagoger som alltid satte lärandet och eleverna främst hade de förmodligen valt eller arbetat kvar i skolan och gjort den stor nytta. Partipolitik ger jag inget för eftersom jag hellre riktar mitt intresse åt skolans verklighet som jag tycker bör utvecklas, styras och hanteras av pedagogerna själva (på alla nivåer). De metoder som visat sig vara bra metoder är bra metoder. De goda exemplen måste efterapas snarare än att strömlinjeforma alla till att tänka likadant och arbeta likadant. Ur mångfal kommer de bästa ideerna, inte från enfald.

Men man måste också detta med skolministerns retorik som något positivt, det finns alltid positiva saker att fokusera på. Han har lyckats sätta skolfrågor i fokus då och då, och det skall han ha cred för. Men istället för att problematisera som vi alla övertygats om genom indoktrinering i olika samhällsinstanser sen barnsben skulle vara rätt angreppsvinkel borde vi istället "möjlighetisera". Risken med att problematisera för mycket är att man riskerar snöa in i oviktiga detaljer som inte leder mot varkem vision eller mål.

Därför föreslår jag att skolministern varje gång han problematiserar och diagnostiserar med samma glöd också skapar möjligheter för landets lärare att utveckla sin professionella yrkesroll och få ta det ansvar som de måste ta för att eleverna i skolan skall få den fantastiska lärmiljö som står ordinerat i läroplanerna. För detta krävs att skolministern hörsammar ett av lärandets viktigare element, att lyssna konstruktivt och diskutera fram möjligheter.

Elevitera mera!

Fler bloggar om:

4 comments:

Anonymous said...

Det är vår fantasi och kreativitet som sätter gränserna hur bra utbildning och undervisning är inte strikt regeldisciplin.

Jag hoppas verkligen att dina poänger når fram till de som sitter och bestämmer.

Jag har skrivit en artikel om ny teknik som kan leda fram till en ny revolution i lärande framför allt det livslånga lärandet...
http://www.mkfc.se/?p=684

Anonymous said...

Gillar dina egenkomponerade verb! bra inlägg f ö.

Anonymous said...

Det blir spännande att sevhur målen för skolan skrivs när de ska ges mindre tolkningsutrymme.

Skolfröken said...

Skicka inlägget till käre Jan!