Thursday, November 23, 2006

Elevdemokrati?

"Gardiner till idrottshallen, frukost för en tia och fältstudier för samhällselever. Det är några av de frågor som eleverna på Ale gymnasium fattat beslut om."

Lars Åke Rosenqvist, rektor på Lerums gymnasium
"Vi har positiva erfarenheter av den lokala styrelsen. Men vi känner inte igen oss i det som Björklund ger, här beslutar eleverna till exempel inte om budgetprocessen eller frågor som rektor ansvarar för. Vi har heller aldrig varit i konfliktsituationer där vi inte kunnat resonera oss fram.

Göteborgs Posten 2006-11-21

Elevstyrda styrelser kritiseras av regeringen och man lovar förbjuda detta eftersom man menar att det är orimligt att eleverna som inte är myndiga kan styra skolornas budget och hela arbete. Kritiken kommer helt väntat från eleverna själva och skolledare som lite generat ger regeringen en fingervisning om att argumentationen inte stämmer. En elev sa i Svt häromdagen att skolministern "nog är lite dåligt påläst".

Helt ok, ingen är ofelbar. Man kan naturligtvis låta det stanna där, men man kan också fundera vad det nu är som ligger bakom ideer om begränsningar i elevdemokrati om nu argumenten faktamässigt faktiskt haltar? När någon med kraftfullt lägger ett förslag där argumenten visar sig inte stämma så brukar det ofta finnas andra idéer bakom, men som kan vara svårare att argumentera för. Kanske handlar det helt enkelt om vuxnas rädsla och fördomar för elevers inflytande? kanske hade vi samma reaktioner i samband med kvinnans rösträtt? I så fall har denna debattrunda givit goda resultat eftersom nu fler lärt sig att slolor med "elevstyrelser" inte riskerar budgethaveri eller att elever "tar över skolor" och inför allmän anarki. Det verkar dessutom som rektorer och elever i dessa skolor har mer kunskap än utbildningsdepartementet i frågan. Låt dem då rimligen få bestämma själva hur de vill ha det på sin skola tillsammans.

:-)

Fler bloggar om:

2 comments:

Anonymous said...

Jag tror du har helt rätt när du skriver att vuxna många gånger är rädda för att ge eleverna inflytande. Jag hör detta varenda dag i skolan där jag arbetar. Tror att det beror på osäkerhet, att man känner sig hotad, att man är rädd för att man ska tappa respekten eller sin auktoritet. För mig är det bara så självklart att eleverna ska få vara med och bestämma tillsammans med oss vuxna. Det blir så mycket trevligare så.

Angelica said...

Elevinflytande är ett av de allra viktigaste områdena vi har att arbeta med i skolan. Det fantastiska, mångfacetterade uppdrag vi har i skolan handlar ju inte bara om att "montera franska verb", utan om att förbereda våra elever för resten av deras liv!!! Och om vi inte lär våra elever att utöva inflytande? Ja, då har vi nog misslyckats, hur goda ämneskunskaper vi än har försett eleverna med!

Jag upplever inte att lärarna på min skola är rädda för att låta elever ha inflytande. Trots detta så upplever inte alltid eleverna att de får möjlighet att utöva inflytande. Detta beror ofta på att lärare och elever inte alltid lyckas i kommunikationen kring VAD eleverna ska/vill ha inflytande över.
Eleverna utnyttjar inte möjligheten till inflytande om de inte känner att det handlar om saker som berör dem. Lärarna kan då uppfatta det som att eleverna inte är intresserade av att utöva inflytande. Eleverna i sin tur är irriterade över att inte få inflytande över det som verkligen berör dem.

Jag tror att det är viktigt att finna forum där elever och lärare kan mötas för att samarbeta, där de kan kommunicera på ett sådant sätt att skolan blir ännu bättre på att förbereda eleverna för framtiden!