Saturday, November 25, 2006

Matteforskningen skalas upp

Vårt (Rektorsakademienn) forskningsprojekt kring hur man ökar intresset för matematik skalas nu upp till 10 kommuner och forskningen utförs av ett universitet i norra Sverige.
På tisdag skall vi från de närmare 30 intresserade kommunerna plocka ut 10 skolor som under nästa år skall ingå i studien kring att föra samman skola och ungdomars kulturbas. Tanken är helt enkelt att låta eleverna prenumerera på Podcasts med skolinnehåll i olika former som stöd för den ordinarie undervisningen i skolan. Eleverna får under projektet tillgång till iPods och föräldrarna kan nå materialet via programvaran iTunes över internet (givetvis gratis). Samtliga pedagoger kommer också att utbildas i konsten att filma, klippa film och skapa videopodcasts.

När vi väljer ut skolor som skall ingå i projektet är det några kriterier som är särskilt viktiga. Kommuners och skolors socioekonomiska förutsättningar skall ha en så stor spridning det går för att skolorna tillsammans skall kunna representera svensk skola som helhet. Både friskolor och kommunala skolor skall också ingå.

Kommunens IT-strategi och infrastruktur måste syfta till att understödja pedagogisk utveckling och inte i huvudsak administration. De kommuner som tex centraliserar eller standardiserar så att enskilda skolors handlingsfrihet och utvecklingsförutsättningar avsevärt begränsas kommer alltså inte med i projektet. Poängen med detta är att vi inte vill att kunskapen och kraften som kommer ur detta skall pressas tillbaka av IT-chefer utan pedagogisk insikt eller förståelse för varför IT finns i skolan. Vi vill helt enkelt att projektet som helhet skall sprida sig av sig själv och då måste förutsättningar för det finnas där.

De flesta av de kommuner och skolor som sökt har inga sådana hinder men i några fall sätter IT-policyn stopp. Vilket är väldigt tråkigt eftersom pedagogerna i dessa fall har väldigt goda idéer kring vad de vill åstadkomma. Konsekvensen är alltså att IT-strategin påverkar pedagogisk utveckling negativt, vilket självklart gör att kommunen ifråga arbetar motstridigt gentemot skollag och läroplan.

:-)

Fler bloggar om:

No comments: