Wednesday, January 21, 2009

Skolan och det olämpliga...

Skolan skall ta arbeta för den värdegrund som finns angiven i läroplanerna. Det betyder att alla svårigheter på vägen i att förbereda unga människor för ett liv i samhället måste hanteras. Det är bättre att lägga manken till och ge unga människor de värderingar varpå samhället vilar än att ha övertro på aktiviteter som handlar om att "skydda" dem. Självklart skall alla barn skyddas från omedelbar fara och ingen skall komma till skada men om vår idé bygger på att allt obehagligt skall sopas under mattan så får vi en naiv verklighet att röra oss i.

Idag läste jag en debattartikel av Bengt Malmquist som leder ett stort IT-säkerhetsföretag som säljer webfiltrering till bland annat skolor. Han är upprörd över att många kommuners skolor är tveksamma till att filtrera bort websidor med innehållande "sökord" som "sex" och "porr".

"Inom skolvärlden har en rad förslag för att tackla problemet har sett dagens ljus, allt från att förlita sig till elevernas sunda förnuft, tysta överenskommelser, regelböcker, etikdiskussioner, pedagogiska samtal, olika former av kontrakt till användning av censurprogram".
Bengt Malquist publicerat i Tech

Bengt menar här att skolan inte skall, möjligen menar han inte skolan kan arbeta med annat än enbart kunskap angiven i tryckta böcker. Att samtal och insikt och diskussion inte fungerar. Man undrar varför han skriver en debattartikel om han inte tror på reflekterande kommunikation? Retoriken är densamma som tex skolminister Jan Björklund, vars budskap under lång tid har varit att förbjuda sådant han inte förstår. Jag är på alla sätt motståndare till att begränsa tillgängligheten till information, helt enkelt därför att det ger barn och unga en sned bild av vår värld. Det ger dessutom skolans medarbetare en signal om att skolan inte är en del av den värld vi förväntas förbereda barnen för. Skolan blir en isolerad skyddad verkstad, med egna normer. Mina frågor blir givetvis vilka fler innehållsetiketter Bengt och andra anser vara oförenliga med skolans uppdrag? Religion har skapat oreda och djävulskap på många håll i världen sedan tidernas begynnelse, skall vi skydda barnen från det?

Jag var i höstas i Kina och där finns ganska mycket webfiltrering, allt verkar lugnt på ytan och det förbjuda går inte enkelt att komma åt för den som vill. Men den som verkligen har behov av att komma åt detta förbjudna hittar alltid andra vägar till målet. Jag förstår att tanken är att "man räddar så många man kan från detta moraliskt förkastliga", men idén är naiv och ger en signal om okunnighet. Ett webfilter på skolan är ett slag i luften eftersom de som vill surfa på det förbjudna innehållet snart gör det med egen dator och eget mobilt bredband eller kopplar upp sig via mobiltelefon. Webfilter skulle tvärtom kunna vagga in skolledning och medarbetare i falsk osäkerhet med konsekvenser som att

"det där med porr och sånt behöver vi inte ta upp eftersom det inte finns ett sånt problem i vår skola, vi har ju webfilter"

Dessutom så kan det till och med finnas många andra skäl till att faktiskt tillåta elever att söka på ord som "sex" och "porr" eller "våld" för den delen. Detta tabuns nästan oklättringsbara terräng.

Tänk dig att du är 15 år och funderar över om du är hetero- eller homosexuell? Dina föräldrar skulle förstås klappa ihop om de upptäcker dig sitta och surfa på sidor med innehåll kring denna frågeställning, så det är knappast en risk du vill ta. Du vet ju inte än vem du är. Du fixar inte en föräldrascen kring det här just nu, du vill veta säkert först vem du är. Du börjar söka din sexuella roll. Du är 15 år och befinner dig den för alla livsviktiga rollsökningsfasen. Du kommer till skolan, den plats där du förväntar dig att kunskapen är en viktig grundsten och till för dig. Din mentorslärare känns inte riktigt helrätt som person att ta upp denna fråga med och dina kompisar kommer antagligen inte förstå dig. Men din drivkraft att söka dig rätt på stigen är starkare än detta. Du närmar dig en av de datorer som finns för skolans elever, eller du använder din egen personligt tilldelade dator som du har för skolarbete. Du söker efter information med sökordet "homosex". Du vill veta vem du är. Du måste få veta. Frågan tynger dig samtidigt som den kittlar.

Sökresultatet:
"Acess Denied - du försöker nu komma åt olämplig information med skadligt innehåll som är förbjuden enligt skolans värderingar."


Du lär dig att homosexualitet är är något som inte hör hemma i skolans värdegrund och därmed inte i samhällets, du känner dig förvirrad och börjar må dåligt. Du vågar nu inte gå till någon, inte ens din kurator, du skäms...du vet inte vem du är...du mår dåligt...

Känns scenariot ok för dig?

I en fungerande skola med ett kommunicerande levande ledarskap, en pedagogisk tanke samt en sund värdegrund i enlighet med våra samhälleliga värderingar behövs inte ingrepp i informationsfriheten. En skola där vi fångar upp beteenden eller aktiviteter som motverkar värdegrunden eller våra demokratiska grundprinciper och hanterar dem i ett lärande och utvecklande syfte. Där utnyttjas tillgängligheten av den istället och tillsammans formar vi framtiden.

Där ser vi möjligheter med lärandet, inte begränsningar av det.

4 comments:

Joakim said...

hej!
Intressant kommenterar följande på ett liknande inlägg fast om utube

http://lenabystrom.blogspot.com/2008/12/4-miljoner-till-youtubeforskning.html

Joakim

Lars Hermansson said...

Mycket bra inlägg i debatten Fredrik. Kan tycka att denna fråga tenderar att vinklas lite för populistiskt i media. Vi hade en liknande vinkling i ett nyhetsreportage på tv för några veckor sedan.

Morrica said...

Eller ett ännu enklare scenario: du är en ambitiös och samhällsmedveten elev som önskar göra ett arbete om sexuell jämställdhet i samhället. Och vad händer med alla sidor där tal som sex, sexton eller sextiosex råkar vara skrivna med bokstäver?

Skämt å sido (det med siffrorna var faktiskt avsett som ett fånigt lite skämt om än med visst allvar i botten) du har så rätt, bättre att vi lär barn och ungdomar hantera samhället som det är än att vi lindar in dem i bomull och sen en vacker dag släpper ut dem rent oförberedda i samhället.

joha88 said...

Du har så rätt, ni andra ocskå
Det enda filter vi behöver är det som vi kan plantera i de ungas hjärnor i fomr av vett och etikett. För hur skall det annars gå när de väl kommer utanför muren.
Tear Down The Wall!