Thursday, January 22, 2009

Årets ungdomskommun 2008

Gammal nyhet men ändå värt att uppmärksammas. I november förra året delade Ungdomsstyrelsen ut priset "Årets Ungdomskommun" till Umeå, för sitt långsiktiga arbete för att via bland annat inflytande och delaktighet förbättra ungdomars vardag.

Motiveringen lyder:
»Vinnaren av Ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun 2008 har länge arbetat med att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete. Vi vill särskilt uppmärksamma satsningarna på ungas inflytande, förebyggande verksamhet och ungas fritid.

Ert ungdomspolitiska arbete imponerar men en stor utmaning blir att fortsätta att utvecklas. En satsning vi hoppas få ser mer av är arbete för att öka delaktigheten och inflytandet för de unga som idag inte deltar.«
Ungdomstyrelsens hemsida

No comments: