Tuesday, January 20, 2009

Obama och skolan...

I Barack Obamas installationstal idag togs skolan upp som en viktig del att förändra så att den möter framtidens krav.

"...And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do. "
Aftonbladet 2009-02-20

Barack Obama har förstått vikten av skolan som en långsiktig garant för återinföra landet till en världsledande position i en global värld.

Vad detta betyder i praktiken återstår förstås att se, men det känns i alla fall som att skolan och forskning kan se fram emot en förändring. Det verkar som att skolans position i återuppbyggnaden av USAs förtroende i världen får en framträdande roll, bland många andra viktiga områden som också kommer reformeras.

I sanning ett budskap som är intressant och som borde ge oss här i Sverige en anledning till eftertanke.

More to come....

:-)

No comments: