Friday, January 23, 2009

Fjelkner och gammalmodigt ledarskap...

Jag har många gånger bloggat om att debatten om skolan mer eller mindre ägs av ett antal starka aktörer. Aktörer vars agendor styr vad som diskuteras och i vilken omfattning. De med starka resurser når ut längst med sina budskap och om personerna bakom dessutom har personliga färdigheter så blir ju resultatet ännu mer effektivt, dvs budskapen når fram.

När det gäller dessa aktörer så verkar det som att Metta Fjelkner fått det en aning hett om öronen då hon tydligen gått in och detaljstyrt vad deras förbundstidning skall skriva om och även bestämt över huvudet på chefredaktören att hon minsann skall intervjuas i varje nummer.

"Därför har hon gett direktiv för hur redaktionen på Skolvärlden ska arbeta. Den har fått riktlinjer som säger vilka evenemang som ska bevakas, hur ofta man ska skriva om olika föreningar och – vilket förstås är det mest uppseendeväckande – den åläggs att intervjua Lärarnas riksförbunds ordförande när det gäller viktiga politiska frågor. Alltså en ren tvångströja på den journalistiska självständigheten."
Journalisten 14/1 2009

Hennes egen reaktion på detta övertramp och toppstyrningsmentalitet ger hon här:

”Visst ska den vara självständig, men samtidigt så är det förbundets tidning. Om vi ska ha en tidning där ordföranden inte kan uttala sig då behöver vi inte ha någon tidning alls.”
Journalisten 14/1 2009

Metta menar att tidningen inte har något värde alls om hon inte är med i varje nummer med sina åsikter och om hon inte själv får bestämma vad redaktionen skall bevaka inom skolans område. För mig verkar det som att att Metta Fjelkner missuppfattat sin roll en hel del. Hon tycks inbilla sig att hon representerar sig själv i första hand och sina medlemmar i andra eller tredje hand. Det är det ena märkliga med denna historia. Det andra är att det också speglar en långt viktigare fråga, nämligen vilka signaler inflytelserika personer sänder ut om hur vi vill ha svensk skola. Metta är en inflytelserik person med stor makt att påverka skolpolitikens innehåll.

Hon borde naturligtvis ha förtått att ta det ansvar som följer med denna roll. Hon borde aktivt i sina handlingar verka för sådant som hon ofta har på agendan när hon representerar sina medlemmar lärarna. Jag talar om hennes åsikter och synpunkter på skolledarskapet. Nu kliver hon in som chef och kör över medarbetare och dessutom en självständig medieaktör och sätter sig själv i den viktigaste stolen, dvs tronen. Ett gammalmodigt ledarskap Metta. Ett ledarskap som inte har plats i ett modernt samhälle. Vad ger du för signaler till landets lärare när du agerar precis på samma sätt som du ofta kritiserar rektorer för? "Peka med hela handen", är det din melodi det?

Demokrati, yttrandefrihet, delaktighet och framförallt en oberoende press är viktiga grundstenar i ett modernt samhälle. Detta är kunskaper och insikter inom ramen för G-målen i åk 9 Metta.

Ta dig en funderare nu över helgen Metta och reflektera lite över vilka länder som inte har fri oberoende press och samtidigt på vilken riktning du själv nu går.

Jag ska åka till Kina den 13 februari, om du vill kan du få hänga med så kan vi tillsammans titta lite närmare på detta med styrande av press och media. de väljer nu en annan väg och öppnar upp istället. Du kanske kan lära dig något av dem. Kanske till och med något om ledarskap?

Det vore väl nåt det va?

:D

No comments: