Tuesday, January 27, 2009

Debatten tar fart...

Nu går Mats Ekholm, professor vid Karlstads universitet, Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet och Bengt-Erik Andersson, professor emeritus, Stockholms universitet hårt ut med ett landsomfattande upprop riktat till alla som har koppling till skola och ungas lärande. Det dessa auktoriter på skolutvecklingsområdet har tröttnat på är den senaste tidens förskjutning mot en fyrkantigare och mer barnfrånvänd svensk skoldebatt. De pekar på en avsaknad av utgångspunkter i evidensbaserad kunskap om hur lärande går till anpassat till den nya framväxande globala världen.


Ämnet är provocerande och diskussionerna går heta i skolsverige. Härligt ! Det borde borga för en seriös offentlig diskussion.

Så här skriver de bland annat i sitt upprop:

"I spetsen för ett hårdnat mode i sättet att möta barn och ungdomar går regeringen. I dess retorik hyllas kunskap. Det vore värdefullt om regeringen använder systematisk kunskap också inom utbildningsområdet. I strid mot vetenskapliga rön förespråkas straff som uppfostringsmetod, t ex i form av kvarsittning. Lärarcentrerad undervisning lyfts fram istället för elevaktivt lärande. De ungas frågor och uppfattningar om vad som är viktigt att lära döms ut. Regeringen ordnar, tillsammans med oppositionen, så att eleverna oftare blir centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Man avvisar evidensbaserad kunskap som visar att ungas lust att lära föds i deras medskapande och när de fördjupar sig i lärande.
Hemsidan med deras upprop (läs hela)

I mars kan DU få delta i ett spännande seminarium med Hans-Åke Scherp i styrpulpeten och vi skall göra vad vi kan på Rektorsakademien för att ställa uppropets argument i förhållande till sittande regerings åsikter. Det blir inte lätt att få till detta på så kort tid med tanke på politikernas pressade agenda. Men det är värt ett försök eftersom frågorna som flyter upp i denna kittel är högst avgörande för alla landets lärare och inte minst alla skolledare.

Jag ber att få återkomma med inbjudan när detaljerna är satta.

:-)

2 comments:

Morrica said...

Det ser jag fram emot att få möjlighet att ta del av.

Johanna Graf said...

Grymt bra initiativ, Fredrik! Jag kommer direkt.