Thursday, September 04, 2008

Kina, skola, lärande....nytt bokprojekt...

Hej (餵)

Nästa fredag åker jag till Kina för att skriva en ny bok. En bok om skillnader och likheter avseende drivkrafter i och runt svensk och kinesisk utbildning och skola. Allt ur perspektivet "globaliseringen".

Frågor som söker svar är bland annat:

  • Vad kan vi lära av Kina?
  • Hur påverkar Kinas kraftiga utveckling vårt uppdrag, från förskola över grundskola, gymnasium till universitet och kompetensutveckling i företag/offentlig förvaltning?
  • Hur ser kommande arbetsmarknad ut?
  • IT i undervisningen, hur tänker vi och de kring det?
  • Hur ska vi klara den framtida konkurrensen?
  • Vilken kompetensstrategi har Kina?
  • Vad behöver vi addera i vår skolkultur?
  • Hur tänker ungdomar i Kina jämfört med Sverige?
  • Vilka utmaningar brottas de med och vilka brottas vi med?
  • Vilka är våra respektive styrkor och svagheter i vår syn på lärandet?

Många fler frågor kan och kommer förstås komma ifråga för boken, och inget är ännu helt bestämt. Därför behöver vi din input och dina tips, både från skola och näringsliv/arbetsliv, för att få en bra helhet. Har du frågeställningar som jag kan ta med mig till Peking med omnejd ? Eller har du kanske konkreta kontakter som kan vara värdefulla på plats i där borta eller här i Sverige? Har du historier eller anekdoter som pekar på intressanta fenomen?

Alla som bidrar med information är med i en utlottning av sammanlagt 50 exemplar av den nya boken som beräknas vara klar till våren. Har du något att bidra med vänligen maila kina@rektorsakademien.se

:-D

1 comment:

Anonymous said...

Hej, allt gott för resan... allt gott för framtiden... du blir vår ambassadör. Jag har skickat in en bunt med frågor... olika kvalitet på dem. Önskar dig det bästa. A-M