Wednesday, September 17, 2008

Alla dessa nya intryck....

Ni Hao !

Alla nya intryck här i Beijing gör mig nästan matt just nu och jag formligen plöjer skrifter, böcker hemsidor om Konfucianismen, Daoismen, dynastierna och allsköns kulturhistoria. Också den moderna historien har gett sina avtryck i Kinas själ naturligtvis. Våra kulturer skiljer sig dramatiskt åt sett ur ett filosofiskt perspektiv och jag börjar fascineras alltmer av dessa skillnader som ligger till grund för hur vi tex ser på skolan som samhällsverktyg.

Så sakteliga börjar jag också, hör och häpna, ifrågasätta mina egna tankemönster och se oerhörda styrkor med den österländska livsåskådningen. Nej jag håller inte på att bli religiös eller politiskt indoktrinerad på kuppen, det hela rör helt andra saker. Möjligen ökar min ödmjukhet och nyfikenhet runt våra respektive politiska system kopplat till "lärandet" ännu mer i takt med dessa insikter. Att det tex är befängt att världen och i synnerhet den här delen av den, hos oss i svensk skola nästan enbart beskrivs utifrån våra etniska glasögons perspektiv.

"Vår lilla glaskupa i norr kanske borde sluta att slå sig på bröstet i oinsiktsfulla försök att "lära kineser hur vagnen skall dras"

Landet Kinas sociala och kulturella mekanismer är så oerhört mycket mer komplexa än jag kunnat föreställa mig och förändringen från ett slutet introvert samhälle till ett alltmer mer öppet går så snabbt att man till slut inte ser det goda utan enbart de brister som finns kvar. Kan ju även vara ett uttryck för vår undermedvetna livsfilosofi kallad "jante". All förändring tar dock tid, det ska man komma ihåg, hur märkligt det än kan låta att säga det i samband med en diskussion om ett land som gått från fattigt introvert land till att ge sig ut i världsekonomin på knappa 20 år.

"Och kanske är det så att det istället är vi som har mycket mer att lära av dem än de av oss? "

Mina möten blir också allt fler för varje dag och jag lär intensivt. Efterhand börjar en förståelse, även om den ännu är i sin linda, bli allt tydligare kring de drivkrafter som ligger till grund för denna explosionsartade utveckling som nu Kina är mitt uppe i. det är nog detta som gör mig matt för tillfället. Men samtidigt tacksam och glad.

I dag hade jag ett extremt spännande möte med den svensk med största Kinakunskaper idag, nämligen Johan Björkstén på företaget Eastwei. Vi träffades på Starbucks CoffeeShop i skrapan Fullink vid Dongzhimen Daije. Johans arbete som startade 1986 har givit honom en unik position som kulturöversättare mellan öst och väst och att höra honom berätta om sina egna reflektioner är verkligen spännande. Ett tips är att köpa hans bok "I mittens rike", som en lättläst och enkel bok som belyser Kinas samhälle på olika sätt. Vi skall ses igen och se vad vi kan hitta på tillsammans kring debatten runt svensk skola genom Rektorsakademien.

På vägen tillbaka till hotellet på förmiddagen, efter Eastwei, mötet passerade jag en Primary School (offentlig skola i de lägre åldrarna) där en lärare sysselsatte ett antal 6-7 åringar på gården. Först stod jag utanför en häck försiktigt sneglande på vad som hände därinne men efter en stund tog jag mod till mig och gick in och helt sonika frågade om jag fick titta på en stund. Jag kände mig verkligen dum i det ögonblicket. Men läraren som kunde lite engelska gick helt oväntat med på det men bad mig vänligt med bestämt att inte fotografera. Det hela blev en sällsynt spännande upplevelse kan jag lova.

Nu ska jag in lärtyfonen igen, vi hörs....

:-D

No comments: