Friday, March 28, 2008

Young Business Creatives - Ny Kommunal Skola

I dag tänkte jag tipsa om en ny skola som startar i höst. Young Business Creatives är ett bygge av rektor Hans Renman och en ganska annorlunda gymnsasieskola. Jag har inte varit tillräckligt nära utvecklingen av denna skola för att ha några direkta erfarenheter av hur de tänker och vad som rör sig i tankeverkstan i detalj. Däremot känner jag skolentreprenören Renman lite gran eftersom han gick vår skolledarutbildning på Rektorsakademien 2005. Skolan håller för närvarande på att byggas men den pedagogiska idén har Renman format under betydligt längre tid än så. Detta är inget hafsverk som det känns, tvärt om.

"Young Business Creatives är en kommunal skola, och blir en del av den stora kunskapsgalleria som byggs i anslutning till Sickla köpcentrum i Nacka, Stockholm.
I "Kunskapsgallerian M7" kommer det utöver YBC att finnas en nyskapande och spännande högskoleutbildning (Kaospiloterna) och tre friskolor med olika profil; Rytmus och Didaktus-Vittra gymnasium. I ett unikt samarbete mellan kommunala och fristående aktörer kommer vi att dela på t ex reception, vaktmästeri, hälsovård och wellness center."
Hämtat från YBCs hemsida

Jag lyssnade på Renman för några veckor sedan på ett seminarie och det är riktigt intressant att höra resonemanget bakom. Nu väntar givetvis det konkreta och praktiska hantverket och ingen vet väl egentligen exakt hur arbetet med eleverna kommer att se ut, det vet man ju sällan innan. Mycket kan hända på vägen i en kreativ process. Men att det blir just ett kreativt nytänkande gymnasium där man tar ut svängarna verkar så här långt vara den absoluta ambitionen.

Så här ser man på de lärare man söker:

"YBC kommer aldrig att göra avkall på kunskapsmålen. Men YBC:s lärare kommer att ha ett nytt och mer modernt pedagogiskt sätt. Lärarna kommer att se på sin roll mer som projektledare, skådespelare, coach och seminarieledare. Ämneskompetens, kommunikativ och empatisk förmåga, tillgänglighet, flexibilitet, elevfokus, och IT-kompetens kommer att vara framträdande egenskaper hos våra lärare. Dessutom kommer YBC:s lärare att behöva lämna det traditionella fokus som legat på att leda grupper och klasser, för att i stället mer se på sin ledarroll som en som leder individer. Det är viktigt för YBC att hela tiden se på eleverna som individer med unika kompetenser, förkunskaper, drömmar och mål. Precis som bra chefer i näringslivet är bra ledare för vuxna individer!"

Spännande!

Vad föder detta för tankar hos er kära läsare?

3 comments:

Anonymous said...

Jag vill söka en tjänst :-)

Jennifer said...

Att det skulle vara kul att testa att gå där.
Fast jag går ju snart ut gymnasiet så. :-)

Julia said...

Jag har faktiskt själv sökt till IB programmet på just YBC. Det verkar vara en ny tänkande skola som har höga och bra ambitioner.