Tuesday, March 11, 2008

Martin Ingvar och om att gå andras ärenden....

Jag läste Martin Ingvars inlägg i DN i helgen plus att jag såg hans framträdande i TV4-morgon i morse. Jag har alltid imponerats av Martins intresse och insikter kring hjärnan, och han har ju en familjetradition som format hans storstilade akademiska karriär också. För kunnig inom sitt område hjärnan det är han otvetydligt. Jag har de senaste åren med förtjusning också imponerats av hans intresse för skolan och den pedagogiska världen. Hans synpunkter och tips har, fram tills nu, varit glädjerika vitamininjektioner i skoldebatten.

Men nu väljer han att "go political" och i vetenskapens namn helt enkelt ställa sig på läktaren tillsammans med andra halvfigurer och kritisera svensk skola utan egentligt sakliga vetenskapliga argument. Han kallar svensk skolas verksamhet och fokus för "flummig", ett ganska vanligt argument hos dem som älskar en skola konstruerad för 30-talet och som menar att den skolan på nåt märkligt sett även skulle vara strukturerad för 2000-talet. En cykel från 30-talet påminner rätt lite om dagens cyklar som bekant. Människosynen på 30-talet skiljer sig en hel del från dagens. Flum beskrivs i ordböcker som "oredig" och som Ann-Marie Körling skriver på sin blogg: "Flum kan härledas till ordet flummig - vilket betyder - intellektuellt oredig (som kan liknas vid exempelvis narkotikarus).

Hjärnforskaren Martin Ingvar dömer ut svensk skolpolitik: Våra flummiga modeller för inlärning saknar helt grund i vad vi i dag vet om hjärnan. I dag kan du bli lärare för de minsta barnen utan att ha en aning om hur man lär dem läsa.
DN 080309

Vad är det för modeller Martin menar här undrar jag? Det skulle vara trevligt att få reda det... Men det är kanske inte avsikten med artikeln i lördags? Alltså att diskutera det faktiska lärandet och de lärmetoder som faktiskt är de bästa för olika elevers förutsättningar?

Är inte hela inlägget istället ett rent politiskt inlägg frågar jag mig vid köksbordet? Fred som skriver bloggen Freon gör en analys av det politiska spelet här:

"Många av argumenten för att den svenska skolan är kass verkar tagna direkt ur den folkpartistiska partiboken, med all den skrämselpropaganda den innehåller."
Freon Blogg 9 mars 2008

Ja jag kan inte annat än hålla med Fred i hans analys och särskilt eftersom Martins text varken är sakligt konkret eller bär mer vetenskapliga argument än att Martin själv är hjärnforskare. Kriterier han själv sätter högt i den värld han lever i. Jag har stundtals svårt att förstå vad han menar i sin artikel faktiskt, och jag är inte ensam om man läser runt på bloggarna som tagit upp artikeln.

Man skulle kunna kalla artikeln "flummig" om man vill vara elak, men jag skulle naturligtvis aldrig insinuera att Martin är "oredig" eller "i ett tillstånd som kan liknas vid narkotikarus".

Det är trist att en så framtsående forskare inom hjärnans komplexa värld inte kan ha en mer öppen attityd och vilja att diskutera de båda områdena "hjärnan" och "pedagogisk utveckling" sett utifrån lärmetoder som möter ett lärande för 2000-talet och att han medvetet eller omedvetet signalerar, jag är osäker på vad, att det finns "ett enda sätt att tänka".

Martin, låt oss diskutera lärandet och hur det stimuleras bäst istället på dina fina DN sidor. Att du med din tyngd och auktoritet ger dig in i politiska tassemarker leder varken skolans lärande eller Svensk konkurrenskraft i globaliseringen en enda millimeter framåt.

Tvärtom faktiskt !

Du blir ett slagträ för politiska agendor som sällan tar egentligt avstamp i hur de bästa lärandet utvecklas.

Och det är så synd tycker jag... Dina insikter och ditt engagemang behövs på helt andra sätt i skoldebatten.

7 comments:

Pelle said...

Instämmer, sakliga och kloka synpunkter. Vill du läsa en parodi, där Ingvar för byta plats med skolan, kan du kolla www.pasvenska.se

martin ingvar said...

intressanta kommentarer du har. Jag har inte sagt att skolan är flummig. Jag har sagt att de inlärningsmodeller man har är flummiga. Det är en väsentlig skillnad.
Jag har kommenterat 4 som jag tycker avgörande fel i den skola som vuxit fram (Betygssystemet, den basala läs och matte inlärningen, pojkarnas eftersläpning och att det är få elever i tredjespråk). Att kommentera det kan bara göras i ett politiskt rum eftersom det är reslutaten av politiska beslut. I min värld görs inte politiken av de politiska partierna utan av den fria diskussionen. Och bara för att man har kunskap om en del av världsalltet kan det inte göra det förbjudet att diskutera andra saker ur ett mer allmänt perspektiv.

Med Vänlig Hälsning

Martin Ingvar

Fredrik Svensson said...

Jag kan förstå hur du tänker, men skolan är alltför viktig för att politiseras. Dagens debatt om skolan är alltför grund och grumlig och innehåller dessutom få nivåer där proffesionen känner igen sig. Det behövs inte fler aktörer på just den sidan. Därför blev jag besviken Martin, du behövs så fantastiskt mycket i andra sammanhang!

Debatten behöver sakligt diskuterande av HUR man lär effektivivare sett utifrån det som samhället behöver nu och i framtiden. Inte minst med tanke på vad som händer i Kina och Indien, som du själv anger som ökande yttre kravställan på oss alla. Länder där de kopierar oss i väst och det vi kan på ett effektivare sätt. Västs skolsystem är inte längre unikt. Vi behöver utveckla. För att klara konkurrensen långsiktigt behöver vi ta in fler perspektiv än de traditionellt sett hjärntatuarade industriperspektiv som politikerna ägnar sig åt att framhålla som de "enda lösningarnas politik". Vuxna politiker vill ju oftast ha den skola de själva gick i och känner igen men det betyder ju inte att den är bäst för dagens verklighet. I den skola du och jag gick i var väl kanske inte den kreativa och idéskapande talangutvecklingen så där värst utvecklad, eller hur? Behöver vi kreativitet och idéskapande talanger i den globala konkurrensen vid sidan av ett traditionellt kunskapsperspektiv? Ja det behöver vi menar jag och många med mig. Då kanske det är dessa metoders utveckling som borde diskuteras mer utifrån hur hjärnan fungerar och inte ännu mer av grund politisk retorik?

Roligt att du kommenterar här föresten Martin, få som tar sig tid åt bloggarna. Det visar att du har intresset på rätt sida ;-) ha ha ha

Anonymous said...

TACK FÖR LÄNKNINGEN. Skrattade gott åt din hjärna här. Men allvarligt talat - jag har också alltid värderat Martin Ingvar högt - och tycker att DN-debattartikeln hade både poänger och allvarliga anklagelser. När jag ser Martin Ingvars kommentar här blir jag faktiskt väldigt glad. Låt oss föra en debatt... Tack Fredrik för ditt blogg inlägg. Med stor vänlighet Anne-Marie Körling

Mats said...

Martin beskriver bristerna på obligatorisk matematik och läsundervisning i Lärarutbildningen - idag är det inte längre så. I Malmö är det hårt styrt och alla får grundläggande färdigheter - delvis som ett resultat av Högskoleverkets granskning, men också som ett resultat av lobbygruppers arbete (och då väntar vi på nästa grupps styrningsförsök...)

Anonymous said...

det är inte martin ingvar som har skrivit ovanstående

Fredrik Svensson said...

...och det är inte Anonymous då heller eller?