Sunday, March 16, 2008

Kalla Faktas reportage

Hörby kommun har enligt TV4:s Kalla Fakta bestämt sig för att köra samtliga anställda som jobbar i pedagogisk verksamhet mot belastningsregistret när det gäller domar kring sexuella övergrepp mot barn. De vill alltså se efter om de som redan har en tillsvidareanställning (fast) efter det att de anställts har begått brott av sexuell art gentemot barn. På så sätt tar man ansvar för att se till att minimera att fler barn utsätts, det är det viktiga. Sen måste såklart de som utsätter barn för sexuella övergrepp förhindras även för sin egen skull att riskera att göra det igen.

Jag tror att det vore en bra grej för alla kommuner att göra den här registerkontrollen då och då. På det sättet minskar riskerna. Vi ska självklart inte ha personer anställda i svensk barnomsorg och skola som förgripit/förgriper sig på barn. Argument för att det skulle vara ok har jag svårt att se.

Det är en hemskt viktig fråga detta som jag hoppas man diskuterar livligt ute i svenska personalrum.

Programmet i TV4 ikväll fick mig att må illa på riktigt. Undersökningen basserad på 13 skolor och drygt 700 elever öppnar för frågan om att göra en större undersökning nationellt. En av tio anser sig blivit sexuellt trakaserad av en vuxen i skolan.

"Dessutom svarar 16 av flickorna och 31 av pojkarna ja på frågan om de upplever att de någon någon gång har haft en sexuell relation med en lärare eller annan vuxen på skolan."
Kalla Faktas hemsida 080316

De röda varningslamporna blinkar ganska mycket tycker jag...

2 comments:

Inga M said...

Jag hoppas att de här orden har fått en ordentlig definition innan man lämnar ut dem i en enkät på det här viset annars är det ju osäkert vilken fråga som egentligen besvarats.

Fredrik Svensson said...

I reportaget hade de en statistiker med som verifierade att det gått trovärdigt till efter liknande frågeställning som din. Antagligen eftersom det aldrig eller ytterst sällan pratas om fenomenet pga det såklart är en känslig fråga.

Det är inga lätta saker detta...illa nog är det ju om någon endaste känner sexuellt trakasserad.

Som sagt så tål det nog att titta vidare och djupare ned i denna hålighet....