Tuesday, March 18, 2008

Bloggtips och "Hotivation" :-D

Här kommer ett bloggtips:

http://ulftornberg.blogg.se/ (Ulfs blogg är en bra blogg tycker jag)

Hittade detta där kring Hans-Åke Scherps (Karlstad Universitet) tankar och idéer kring "Hotivation"....roligt...tycker jag...

"- Lärandet måste vara meningsskapande för eleverna, inte om 15 år, för då struntar eleverna i det. Lärarna måste alltså hitta lärprocesser som är meningsskapande i nuet, säger han.
Och då krävs två saker. Först måste lärarna möta eleverna där de är. Lärarna behöver sedan utmana elevernas föreställningar för att bidra till att fördjupa deras förståelse utifrån vetenskaplig grund.
- Det handlar om att efterfråga och förstå elevernas tänkande som grund för ett utmanande och lärande möte. Med dagens system försöker man klara det ändå genom att hota med betyg. Men ambitionen måste vara mindre av yttre »hotivation« och mer av inre motivation som drivkraft för såväl elevernas som lärarnas lärande, säger han."

Nu ska jag återgå till födelsedagsmiddagen, tyckte bara detta var alltför roligt för att dra ut på :-)

1 comment:

annemarie said...

Motivation är det vi har då vi verkligen vill. Man kan inte hota någon att vilja. Hotivision är ett bra ord. Klargör mycket. Ska ta det till mig. Anne-Marie