Wednesday, March 01, 2006

Svenska chefer känner sig otydliga

Enligt en undersökning gjord av kompetensgalan där över 1000 ansvariga chefer i Sverige mellan 40-50 med 250 anställda och fler tillfågades framkommer att cheferna anser att:

- de är konflikträdda
- förhalar obekväma beslut
- de är otydliga
- personalen inte tar sitt ansvar
- de är rädda för att uppfattas oempatiska

Konsekvensen av detta är till exempel att mellanchefer känner av detta och har svårt att fatta beslut själva. Jag brukar kalla det förankringsnarkomani, dvs att ingen vågar fatta beslut och har känslan av att man måste förankra saker till höger , vänster uppåt och nedåt.

Problemet är att också de enklaste beslutetn går i långbänk och vi tappar tempo.

Det skulle vara inytressant att se vad rektorer och skolledare svarar på samma undersökning.

No comments: