Tuesday, February 28, 2006

Regeringen föreslår certifiering av rektorer

Regeringen förslår en certifiering av blivande rektorer. Även nuvarande skall erbjudas möjlighet till denna utbildning.

Bra tänkt i det att skolans ledare är fantastiskt viktiga för att få skolans absolut viktigaste yrkeskår och deras elever att prestera ökade resultat.

Själv skulle jag föreslå att man utbildar samtliga skolledare snabbt till en vettig ledarskapsnivå (med en bred syn på vad det innebär att vara skolledare idag) och sen genomdriver en obligatorisk utbildning öppen för personer med erfarenheter från samtliga samhällsdelar. Kostnaden för att genom en punktinsats höja kompetensen för samtliga nuvarande skolledare borde hamna på runt miljarden.

Därefter skulle man göra en liknande satsning på samtliga befintliga lärarn, och man samtidigt påbörja arbetet med att förflytta lärarhögskolan in i övrig universitetsverksamhet.

Skolan är så fantastiskt viktig att det inte duger med små graders korrigeringar, det krävs att vi satsar på skolan utifrån den roll den spelar i samhällsutvecklingen.

No comments: