Saturday, March 18, 2006

Nya lagen kring mobbing

Den 1 april träder den nya lag i kraft som förbjuder diskriminering, kränkande behandling och mobbning i skolan. Denna nya lag är det engeläget för alla skolledare och lärare att sätta sig in i. Den omfattar nämligen inte bara barns mobbing mot barn eller barns kränkningar mot vuxna utan även vuxnas förhållningssätt till eleverna. det kommer säkert att komma uppmärksammade fall kring detta framöver och diskussionerna kommer att bli höga från många olika håll kring just vilket förhållningssätt som skall gälla och vad som skall anses vara diskriminerande eller kränkande.

Läs in er, är mitt tips :-) Saker som tidigare varit självklara för lärare, elever och föräldrar kanske inte längre är det från 1 mars.

No comments: