Thursday, March 23, 2006

Elevstyrelse i De Geergymnasiet

En lokal skolstyrelse med elevmajoritet ska det bli på De Geergymnasiet till hösten. I stort sett alla är med på noterna, och inte minst då de styrande politikerna.
22/3 Folkbladet (Norrköping)

Ett experiment som skall bli intressant att följa resultaten av. 10 av de 19 ledaöterna är elever, vilket skulle kunna innebära att vuxna röstas ned i olika frågor. Det blir naturligtvis rektor som driver verksamheten operativt och styrelsen kan inte ta på sig uppdrag som omöjliggör detta. Däremot sätter de ramar för undervisningstiden, lovdagar, studiedagar, idrottsdagar, lokalt valbara kurser, kompetensutveckling av personal och arbetsmiljöfrågor. Även de preventiva mobbingarbetet blir en styrelsefråga och viss del av budget hamnar också det på elevstyrelsens bord.

Intressant.

No comments: