Tuesday, March 28, 2006

Minervaskolan får pris :-)

Grattis Minervaskolan som får priset för "bästa arbetsplats". det är Great Place To Work Institute som delar ut priset och det är väl så att Minervaskolan likt många andra skolor är bra arbetsplatser trots att det blåser kring huvudbonadfrågan.

Jag brukar ju säga att det där med huvudbonader är den röda tråden som binder samman skolor från treriksröset till ystad som det enskilt viktigaste hindret för lärande. I alla fall att döma av all den tid det diskuteras. Jag har nu räknat ut att om varje lärare grälar om keps eller slöja eller turban eller pannband eller ring i örat eller vad det nu kan handla om 10 minuter med sina elever varje vecka så blir det enorma mängder tid. Tid som läggs på en aktivitet som direkt motverkar möjligheterna för eleverna att nå målen, i alla under just den tiden. Det blir mellan 80-100 miljoner minuter per år som skulle kunna läggas på aktiviteter som ökade möjligheterna att nå kunskapsmål istället.

Men grattis till Minervaskolans rektor med personal i alla fall.

:-)

No comments: