Monday, March 27, 2006

Knappt några stannade hemma :-)

Det visade sig att knappt några elever alls stannade hemma. Skolan har ett starkare fäste i elever än att kedjebrev kan ställa till kaos. Glädjande i sig !

– Nej, det är inte fler borta än normalt, säger Stora Sätraskolan i Gävles rektor Kurt Hjalmarsson till Arbetarbladet.

No comments: