Wednesday, March 01, 2006

Ny rektorsutbildning

Den nya rektorsutbildningen liknar den idag men siktar på att bli obligatorisk för alla som framöver får jobb som rektor. Även nuvarande rektorer erbjuds utbildningen.

No comments: