Friday, March 24, 2006

Saknade betyg

Igår meddelade skolverket statistik över mängden elever som saknar betyg i alla ämnen. Den delen elever har fördubblats under åren och ökningen sker mest bland flickor. Det totala antalet elever med helt saknade betyg är för tillfället 1 500 stycken elever i åk 9. Förmodligen handlar det till största del om elever som fallit utanför det sociala skyddsnätet av olika skäl.

Till det lägger vi då 25% som saknar betyg i ett eller fler ämnen.

Det känns som att vi måste göra något dramatiskt nu och att vi alla måste hjälpas åt med detta gigantiska problem. Det är uppenbart att skolan självt inte kan lösa detta utan att vi faktiskt måste hjälpas åt precis så som det anges i läroplanen.

No comments: