Friday, March 03, 2006

Skolpolitiken saknar visioner

Skolan behöver en tydlig vision och en tydlig vision är inte:

"Vi är bekymrade över att vi är på 17 plats i PISA undersökningen"

En vision skulle kunna vara:

"År 2015 skall Sverige vara världledande i lärande och svenska skola och svenska lärare skall vara förebilder för andra länder".

Tyvärr grottar vi bara runt utan att titta framåt ordentligt.

Höj blicken och sätt ut en tydlig vision och låt den driva alla instanser framåt istället för att diskutera betyg i ordning och uppförande eller lärares befogenheter att beslagta prylar. Det är deffensivt och inproduktivt sett ur elevernas och lärandets perspektiv. De som nu tänker "jaha återigen dessa flummiga drömidér" bekräftar snarare att vi tappat fokus och vilja att förändra svensk skola till den fantastiska verksamhet den skulle kunna vara.

1 comment:

Bengt said...

Fredrik: Du har så rätt. Det är tydligt att svenska politiker har VÄLDIGT svårt att sätta tydliga konkreta mål.

Målen är mer 2007 ska utredningen om skolan vara klar.

Istället för att ta klara tydliga beslut med klara mål. Exempel: 2010 ska vi ha infört IKTStöd i alla utbildningsformer.

Med klara tydliga mål så vet alla olika instanser vart vi är på väg och vart vi ska sträva mot.