Thursday, March 30, 2006

Social rollsökning & Samhällsbetyg

Det blir alltmer tydligt att skolan måste hitta nya vägar för att få bukt med kränkande behandlingar. En skola har nu bestämt att Nazistsympatisörer skall få underkänt i Samhällskunskap. För min del är det att blanda ihop äpplen och päron även om det verkligen är att tänka nytt.

Skolverket skriver bland annat enligt SR:s hemsida:

"Skolverket är kritiskt. Om en elev har faktiska kunskaper i demokratins principer men ändå har en annan åsikt ska det beaktas, heter det bl.a."

När det gäller högstadieelever så är det svårt att veta vad som är vad faktiskt. 14 åringar är inte färdiga och dessutom inne aktiv rollsökningsfas där omvärlden värderas genom att prova olika roller åsikter och tankar. Dessutom påverkar gruppsykologin genom grupptryck extremt starkt, starkare än det gör någonstans i samhället. Att låta detta bli en belastning för livet känns inte rätt.

Skolan måste arbeta mer aktivt med att diskutera med eleverna, och bjuda in föräldrar. Samarbeta med det lokala näringslivet så att eleverna möter flera rollmodeller från flera delar av samhället. På så sätt kan vi påverka ungdomarna att utvecklas i en positiv riktning där exempelvis nazistiska åsikter trängs undan till fördel för demokratiska värderingar.

No comments: