Wednesday, February 24, 2010

Wolf, Göte och deras härliga idéer....

Efter bara en dag har SvD:s artikelserie om ungas arbetslöshet genererat idéer som förmodligen har potential. Swedbanks VD Michael Wolf gav sig ut i debatten och manade näringslivet att ta in praktikanter lokalt ute i landet. Hans oro för ungas arbetslöshet ligger naturligtvis bakom, men också en möjlighet att hitta goda talanger. Han menar att praktikanter får möjligheter att utvecklas och tillskansa sig värdefull praktisk erfarenhet.

"Arbetslöshetsfrågan kan du inte lösa på nationell nivå. Du kan föra en debatt men det handlar om lokala matchningar - identifiering av ungdomarna och deras kompetens och att sedan matcha den med företagens behov, säger Michael Wolf.
SvD 10-02-24

Hatten av nr 1 !

Nästa idé kommer från Skövde. Det är en Göte Gunnarsson som i samma tidning lyfter idén om att plocka in arbetslösa ungdomar som stödresurs i skolan. Som ett extra stöd åt pedagoger. Jag kan också se hans idé inom ramen för kommunikationsbrygga mellan generationer (födda före och efter 1980). En hjälp i det sociala spelet. Han säger:

"Sätt istället in två ungdomar i 20 årsåldern (skulle ge ca 80 000 jobb) i varje klass...Denna lösning skulle inte kosta en massa pengar som inte finns."
SvD 10-02-24

Göte menar att pengarna som redan används för A-kassa och andra sociala kostnader i samband med arbetslöshet kan användas, så det innebär ingen merkostnad. Bara tuta och kör. Förmodligen är det en kort startsträcka.

Hatten av nr 2 !

Och jag skulle kunna addera till Caj Malmros idé om att plocka in även pensionärer som stödresurs i skolan, som för att öka kommunikationen och livskunskapen mellan tre generationer. Givetvis måste urvalet ske utifrån värdegrunden skolan vilar på och personliga kvaliteter.

Min poäng här är att dessa båda idéer tillsammans med idéer som både du och jag har är idéer som går utanför "boxen" eller vad som normalt är gängse norm. Det gör att de är värda att prövas. Vad har vi att förlora? Oftast fastnar de i filtret som säger till oss:

"Nej så kan man inte göra" eller "Nej det går inte"....

Men självklart går det. Allt går bara vi vill tillräckligt mycket och agerar istället för tänker i negativa spiraler och passivt skyddar "egna agendor".

Men samtidigt är jag inte så naiv att jag inte förstår att idéerna upprör en del grupper och organisationer. Men det brukar i allmänhet betyda att idéerna är helrätt.

Upp med fler idéer....om nu inte dessa föll i din smak.

No comments: