Monday, February 22, 2010

Sekter ska inte driva skolor

Opus Dei planerar (enligt Aftonbladet 10-02-17) att starta flickskola i Sverige, närmare bestämt i Surahammar. Man slutar aldrig att häpnas över saker som sker.

Svensk skola är och skall vara icke-konfessionell och vila på den värdegrund som finns angiven i styrdokumenten. Jag har svårt att se hur Opus Dei ska kunna lösa den ekvationen.

Blind lydnad beskrivs som utmärkande för Opus Dei, som framställs som hemlighetsfull, maktfullkomlig, kriminell och sektär.
Wikipedia 2010-02-22

Opus Dei själva beskriver sin huvudsakliga uppgift, dvs verksamhetsidé så här:

Dess uppdrag är att sprida budskapet om att arbetet och de vardagliga omständigheterna utgör ett tillfälle till att möta Gud, tjäna andra och förbättra samhället. Opus Dei samarbetar med lokalkyrkorna genom att erbjuda kristen utbildning (kurser, reträtter, själavård), som riktar sig till personer som vill förnya sitt andliga liv och apostolat.
www.opusdei.se

Huruvida nu Opus Dei är en sekt kan och kommer säkert diskuteras. Men alldeles oavsett så har Opus Dei som eventuell blivande "huvudman" att rätta sig efter det regelverk som staten fastställt.

No comments: