Thursday, February 25, 2010

Vi har inget val...

Det förefaller som om den interna diskussionen numera ute i skolor, familjer och i politiken handlar om att det skulle finnas ett ett val mellan grundkunskaper och kreativitet. Inget kan vara mer fel. Det finns inget val. För att vi skall kunna möta den globala konkurrensen framöver behöver vi satsa mer på både grundkunskaper och kreativitet. Faktum är att konstruktiv och produktiv kreativitet (missuppfatta mig rätt) inte kan uppstå utan att grundkunskaper finns tillgängliga för olika kombinationer.

"Kreativitet är produkten av att man sätter samman två eller fler saker man redan känner till och som tillsammans bildar något nytt och tillför ett högre värde"

Det handlar alltså inte om att välja mellan det ena eller det andra eller att det ena är flummigt och det andra seriöst, de som hävdar något sånt har helt enkelt fel.

Så om Centern nu satsar på en kunskapsmiljard (DN 10-02-23) så skulle jag rekommendera dem att försöka hitta kriterier bredare än betyg och meritvärde som måttstock utan något som även speglar "kreativitet" och andra mjuka förmågor. För annars leder kunskapsmiljarden till en snedvriden kompetensriktning genom att premiera de som tänker åt ena hållet och inte det andra. Det vore trist....

No comments: