Sunday, May 10, 2009

Förutsättningar för lärande....

Sara Heiling, bitr Rektor på Malmsjö Skolor i Botkyrka, delade med sig av denna häromdagen. Den säger en hel del om kultur (musik, teater, konst etc) som förutsättningar för lärandet:Baracks administration tycks ha fattat lite mer än vår, trots att vårt pedagogiska försprång är vida erkänt över världen. Mycket är inte bra i USA när det gäller skola men just nu startar amerikanerna sin förändring mot att "världen skall återigen se på Amerikas kunskapsutveckling med avund" som Obama sa häromsistens.

Vi måste fundera på det där med att TÄNKA OM !:-)

Tack Sara !

No comments: