Tuesday, May 12, 2009

Dags att satsa nu...

Det börjar skäras ned i kommunerna, det kan man dagligen läsa i olika medier, bland annat på ledarsidor här och artiklar i här. Diskussionen rör som vanligt resurserna och det får tyvärr kärnfrågan kring lärandet att lysa med sin frånvaro. Som vanligt handlar det om vems fel och ansvar är resurserna tryter? Det kastas vedträn från olika läger och det gamla ordspråket "när krubban är tom så bits hästarna" börjar få betydelse igen. Det käbblas mer än nödvändigt. Om fokus skulle läggas på rätt saker så skulle vi vara på väg mot en världsledande position när det gäller kunskapsutveckling. Samtidigt har jag förståelse för enskilda individers utsatthet och oro när deras jobb riskerar att ryka.

Givetvis vill ingen se neddragningar i skolan men lika "givetvis" är det så att vi måste se nyktert på vilken betydelse resurser har för framgång. Lärare behövs ! Så tro nu inte att detta handlar om att det inte skulle vara så. Resurser är naturligtvis inte bara "bra", de är på många sätt helt nödvändiga. Utan resurser alls kan man knappast förvänta sig något resultat överhuvudtaget. Men om man ser till det faktum att svensk skola internationellt sett har mycket resurser för sin skola så kan man ställa sig frågan varför vårt lärande då inte skjuter i höjden? Ja det beror främst på att resurser bara förklarar en liten del av vår resultatförmågan. Fler saker som också påverkar, kanske till och med mer, är tex vad vi gör med/av resurserna samt vilka långsiktiga visioner vi har med de vi satsar på samt vilket ledarskap som präglar verksamheten.

Samtidigt som resurser i sig inte är den enskilt avgörande faktorn så är det samtidigt just i kristider som det måste satsas ordentligt. Möjligen kan det ses som en paradox, men inte mindre så är det sant. Alltså ur ett visionsperspektiv. Vad vill vi med vår skolutveckling på lång sikt? Är det en budgetventil eller ser vi utbildning som samhällets ryggrad som är värd att utvecklas? Är det det senare bör vi gasa utvecklingstakten.

De som svälter sig genom en kris har lite muskler när det vänder


Därför anser jag att staten i detta läge bör satsa kopiösa mängder resurser just nu på utbildningssektorn. Men på rätt saker. Och här måste man fundera ordentligt så man inte faller i gropen bland gamla idéer och lösningar. Det lönar sig såklart inte att investera stort i gamla idéer som inte skapar hävstång mot förnyelse. Att fatta beslut som i första hand får konservativa agendor att nicka gillande skapar inga eller ytterst få fördelar. Rädslan att göra fel får heller inte härska i våra rörelser framåt.

Det är alltid bättre att göra rätt saker än saker rätt.

Att skjuta kopiösa mängder pengar till att enbart (!) anställa fler lärare eller för att behålla redan befintliga är inte på långa vägar tillräckligt. Säkert bra men inte avgörande. Svensk skola behöver en rejäl skjuts in i utveckling av det nya lärandet.

Istället för att som nu lägga två-tre hundra miljoner kronor årligen på närmare 400 nya skolinspektörer som skall ut på endagsbesök på skolor för att fylla i standardstenciler efter vad de ser under 8 timmar på en skolgård så kan man istället anställa 800 skol- och lärutvecklare. Riktiga proffs från olika samhällssektorer, tex framstående forskare, lärare, skolledare, ungdomar, pensionärer och arbetslivsrepresentanter. Kompetenta yrkespersoner som kan blicka framåt och lösa gåtan kring hur vi bör organisera och utveckla svensk skola för att möta de framtida kraven. I varje region skulle man upprätta superlärcentrum som kopplas tight samman med lokala lärare och elever. Dessa kunde tillsammans kläcka smarta idéer med förankring i forskning för hur skolan ökar intresset hos elever och utvecklar modern didaktik och ett klimat som ökar trivseln . Detta skulle, tillsammans med andra lika dramatiska insatser, kunna förändra svensk skola och göra den till en skola som folket skulle kräva fick en positiv löneutveckling.

Att satsa på universitet och högskola är nog bra men det är underifrån som allas talanger odlas och förädlas. Universitet fungerar, om man skall vara dryg i sin ton, lite som datorer: "Värdet som kommer ut är beroende av värdet som kommer in från början......."

Möjlighetisera Mera och problematisera mindre....


försök inse hur viktig svensk skola är just nu. Den har aldrig varit viktigare....tro mig....

:-)

1 comment:

Anonymous said...

Mycket bra! Jag saknar MSU...

/Joachim