Thursday, May 08, 2008

Skolledare & inlärningstyper

I torsdags förra veckan hade vi frukostseminarium med Kaj Runelund. Kaj som är lärare på flera av våra kurser hade ett miniseminarium om kommunikation där 40 besökare fick göra ett test på vilken inlärningsstil de hade efter David Kolbs teori ( konkret upplevelse, reflektion och observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande.) För att göra en lång historia kort så resulterar testet ut i fyra grupper, nedan redovisade med några karakteristiska drag som präglar dem:

Idégivare
Visioner
Kreativitet
Relationer
Brainstorming
"Det måste kännas rätt"
Inga utpräglade doers
Vill sällan genomföra/testa

Prövare
"Det måste hända nåt"
Det senaste gäller
Action
Utmana
Utveckla
Göra
Nytt
Prova
Testa
Utveckla
Känna efter i magen
Misstag är bra
Gillar inte manualer
Otåliga

Förklarare
Teoretiska
Påverka verkligheten logiskt
Reflekterande
Typisk forskare
Förbättra genom teoretiska modeller
Viktigt att få förklara för andra
Tycker sig "kunna många sanningar"
Bevisa samband
"Aktuell forskning"
Gillar manualer så det blir rätt

Sammanställare
Struktur
Tydliga mål
Dokumentation
Sammanställa
Sammanfatta
Ser sig som motorn

Orden i grupperna var de ord som kom upp efter att de olika grupperna fick tycka till lite om vad som är viktigt för dem i arbete/lärande. Varje individ har sin huvudsakliga tyngdpunkt i en av dessa personligheter men alla har lite av alla inlärningsstilar är viktigt att tillägga.

Nu till en reflektion och vi skall titta på fördelningen i de olika typerna kopplat till förändring och utveckling. Fördelningen av inlärningsstilar bland skolledarna på seminariet var:

Idégivare 15
Prövare 4
Sammanställare 3
Förklarare 9

"En reflektion man kan göra kring detta, även om det inte på något sätt är vetenskapligt, är att det i skolledarsammanhang tycks vara väldigt få "prövare"

Om vi har ledare som inte riktigt är bekväma med att "pröva" så kanske vi har en förklaring till varför utveckling är svårt i svensk skola. Många är däremot idégivare, men utpräglade idégivare har svårt att genomföra och få saker att hända. Förvånande få var också "sammanställarna", som annars är en utbredd bild av skolledaren hos många, alltså att skolledare i huvudsak skulle gilla administration. Många är också "förklarare" som hellre tänker "varför pröva om man kan bevisa något med en skön teori".

Kanske skulle en slutsats vara här att försöka få till en bra mix i en skolas ledningsgrupp där samtliga inlärningsstilar är representerade?

Vi skall köra ett gäng utbildningar på detta tema kopplat till ledarskap för både lärare och skolledare och förhoppningsvis kan vi se tydligare trender framöver kring just detta med vilken inlärningsstil som präglar skolkulturen?

Det är ju onekligen ganska intressant eller? Finns fler möjligheter att lyfta runt detta?

No comments: