Friday, May 16, 2008

Oneeighty dundrar framåt !


Projektet OneEighty som syftar till att hitta former för att återföra "hemmasittare" eller "skolvägrare" in i lärandet igen har nu genomfört en pilotverksamhet. En utvecklingspilot på 5 veckor med elever och konceptet börjar nu så sakteliga ta form. Mediepedagogen Åsa Sundelin och livskunskapspedagogen Marit Sahlström har jobbat med några elever på olika sätt och tillsammans har vi nu utvecklat mängder av ny värdefull kunskap och nya insikter om fenomenet med elever som allienerat sig från det vi kallar den "reguljära skolsituationen". Fokus hitills har varit inriktat på uppstart, tillit och kommunikation. Jag är medveten om att jag är extremt kortfattad här men allt är ganska "restriktivt" just nu informationsmässigt eftersom vi har med elever att göra.

Nästa vecka stundar en fokuserad utvärderingen av första piloten och sen kommer vi att arbeta vidare med kartläggning av målgruppen. I höst startar pilot nummer två och den kommer att inrikta sig på målen i läroplanen och utmejsling av konkreta pedagogiska lärmetoder.

Den nya piloten kommer att omfatta fler elever och gärna från flera olika kommuner.

Trevlig helg !

No comments: