Monday, April 07, 2008

Oneeighty har gått igång.... :-D

Nu har äntligen piloten för projektet Oneeighty (www.oneeighty.se) gått igång. Eleverna har sina bärbara datorer med mobila bredband och pedagogerna jobbar på med introduktionen för dem så att de förstår helheten så fort som möjligt. Det känns fantastiskt roligt att se och höra dem kommunicera. Just nu fokuserar vi på att utveckla arbetet med vår egen Wiki, som vi valt att låta piloten kretsa kring.

:-D

No comments: