Tuesday, October 17, 2006

Lärare om lärande :-)


God morgon :-)

I Hälsingekuriren skriver idag läraren Ulf Carlsson ett inlägg där han föreslår att den nye skolministern tänker till lite grann innan han genomför sina reformer mot en mer vuxenkoncentrerad maktstruktur i skolan, tex mindre elevinflytande och ökad traditionell faktakunskapskola. Detta eftersom den läroplan vi har faktiskt hävdar något helt annat. Han skriver vidare att han som lärare borde kunna ge elever betyg innan åk nio och på så sätt låta eleven koncentrera resten av skoltiden kring de ämnesmål den har svårare med att nå. Detta är naturligtvis mycket intressant och möjligheten till detta finns i en skola utan timplan.

"För att rädda ansiktet borde alliansen nu i stället utnyttja läroplanens möjlighet att ge varje elev rätt att bevisa att man nått målen enlig de betygskriterier som redan finns, oavsett vilket skolår det gäller. Många elever skulle kunna klara betyg i vissa skolämnen redan före skolår nio och kunna få mer tid att jobba med de kunskapsområden som man har besvär med eller vill fördjupa sig i.

Men då måste man förstås hitta andra organisationsformer för lärandet än det nuvarande medeltida schemasystemet, vilket förefaller vara skolans heliga ko och något som man knappast kan förvänta sig att den nya regeringen vill slakta."


Det är riktigt roligt att läsa lärares konsruktiva resonerande kring skolan, dessa lärare behövs som motkraft till de enkla lösningarnas politik.
Ulf Carlsson, lärare

Fler bloggar om:

No comments: