Tuesday, October 31, 2006

Älmhult, IKEA och KINA

Jag var och föreläste för 150 gymnasielärare i Älmhult idag, "home of IKEA". Vi pratade ganska mycket om globaliseringen och hur den faktiskt tenderar att få storföretagen allt mer intresserade av tex ASIEN för produktion. Vi pratade också om att vi i Sverige naturligtvis måste utveckla vår kompetens från industrisamhällssyn till globalsamhällssyn där kunskap, förståelse och förmåga att omsätta denna i praktiken måste kompletteras med idékunskap och krteativitet. Annars kommer inte att kunna konkurrera med låglöneländerna och särskilt inte de låglöneländer som numera också "äger" pricis samma kunskapsnivå som vi som tex KINA. Vi behöver nu utveckla våra unga människor att utanför boxen och kreera nya idéer som kan ersätta våra gamla slagskepp VOLVO, IKEA, ERICSSON m.fl. Precis som Kamprad, LM Ericsson och de andra entreprenörerna gjorde för många många många år sedan....

Frågan är om vi har en skola som är anpassad för dessa syften? Ja man kan säga att läroplanerna har dessa förutsättningar, men för att uttrycka sig lågmält: vi har inte en skola som fullt ut utnyttja detta.

Tyvärr är ju inte medvetenheten om glabaliseringens effekter särskilt utbredda och därför saknas på många håll motivation för att utveckla arbetsmetoder för att möta framtidens krav.


Fler bloggar om:

1 comment:

Anonymous said...

För mer än tjugo år sedan utbildade jag mig till fritidspedagog. Då ingick det att vi läste in oss på Lgr80, med tonvikt på den inledande, övergripande delen. Vi hade skriftlig tentamen på Lgr80.

Sen upptäckte jag att den spännande läroplanen inte användes på skolorna. Då gjorde jag en liten undersökning om vilka faktorer som hindrade genomförandet av Lgr80. Det visade sig att lärarna var den största bromsklossen. Inte någon av dem jag intervjuade hade läst den inledande övergripande delen som tog upp allt det som ska genomsyra alla undervisning, med t.ex. elevdemokrati och ämnesövergripande teman.

Lärarna var däremot noga med att ingen skulle kunna klaga på att de inte följde timplanen… suck. Samt hade fördomsfulla och helt felaktiga synpunkter på Lgr80.

Rektorn på skolan var i jämförelse mycket modern i sin syn på pedaogik, men han bara suckade inför de trögrörliga lärarna.

Jag vet att det har hänt mer på skolorna sedan dess och att det finns många lärare som med engagemang bygger nya, tidsenliga metoder för undervisning, men det finns fortfarande bromsklossar.

Det jag inte förstår är varför klassrummen verkar vara lärarnas skyddade domän. När det har stängt dörren får de nästan göra vad de vill. På vilka andra arbetsplatser godtar man att personalen inte jobbar enligt de fastställda riktlinjerna? Jämför med en restaurang, en vårdcentral eller en tidning. Det finns alltid regler och riktlinjer som ligger i botten. Skolan riktlinjer finns nedtecknade i läroplanen. Av tradition verkar många lärare anse att läroplaner bara är ett påhitt, men att verklig undervisning är något annat. Ofta samma sak som den undervisning de själva vuxit upp med.