Thursday, October 12, 2006

Ökat intresse för matematik

Nu har rapporten för projektet som vi (Rektorsakademien) initierade i julas och som bland anat LHS och Broängsskolan i Tumba har gjort kring hur man ökar elevers intresse för matematik blivit klar. Genom att matteläraren filmar sina matematikgenomgångar utefter kursplan och faktiskat lektionsinnehåll och sedan låter elever prenumerera på dem genom iTunes och rakt ner i sin iPod Video så smälter vi samman två kulturer, skolkultur och ungdomskultur. Vi laddar en del av ungdomskulturens "gadgets" med skola genom att låta nya medier spela roll i skolarbetet. Även föräldrar kan skapa sig ökad kunskap i matemayik genom att kontinuerligt följa undervisningen som deras barns mattelärare genomför genom filmerna. Grundidén är att skapa en intresserörelse för matematiken "underifrån"istället för att som i de flesta fall "ovanifrån".

Resultatet är att intresset för matematik ökar genom detta arbetssätt + en del andra högst intresanta upptäckter.

Nästa steg är att skala upp projektet till tio kommuner. Det är ett viktigt projekt som visar att genom att arbeta med nya medier så kan man påvisa ökat intresse för matte, vilket är en grundsten i ökat resultat på lärar och elevnivå. Det krävs att skolorna har tillgång till bredband och modern hård- och mjukvara. Och varför skulle de inte ha det?

Rapporten finns här (5,3 MB)

Fler bloggar om:

1 comment:

Anonymous said...

Kul - skall bli spännnande att läsa rapporten. Jag besökte ju Broängsskolan i samband med ett möte för föräldrarna så jag har lite bakgrund.