Saturday, June 09, 2007

How Cool Are Your Schools?

Det amerikanska skolsystemet kan man ha många åsikter om men en sak är de i alla fall överlägsna oss i och det är att bygga sammanhållning runt och i sin skola.

Till och med medierna är med på detta och det tycks vara en nationell engelägenhet att försöka skapa så bra förutsättningar i samhällsklimatet för skolan som möjligt. Något vi borde ta efter här i Sverige. Ingen vinner på att enbart driva negativistiska idéer omkring skolan.

TV kanalens ABCs News 10 har tex ett tema där man uppmanat skolor att skicka in videoklipp på vad de anser är bra med deras skola och vilka frågor som håller samman skolan. Mycket handlar om sport eftersom sportkulturen är väldigt stark i amerikansk skola men samtidigt något de tycks vara mycket stolta över och som skapar ett sammanhållande "kit". Men det finns en hel del annat också.

Här är en några av filmerna:

What's Cool at Franklin High School(Shakespeare & Sport)

What's Cool at Center High School(Om att aldrig ge upp)

What's Cool At Andrew Carnegie Middle School (Rökning)

What's Cool at Foothill Farms Middle School (Mobbing)

What's Cool at Franklin High School (Mobbing 2)

Den stora poängen är här att samhället är betydligt mer integrerat i skolkulturen än i Sverige och vi kanske borde lära oss lite av deras sätt att förhålla sig. I alla fall inom just detta område. Deras syn på kunskap och hur lärande går till på många ställen i det amerikanska systemet är inget vi behöver ta efter. De saknar ju tex nationell läroplan och målstyrning utan är kvar i det gamla. Och utbildningens kvalitet skiljer sig väldigt mellan olika stater och ofta är det en relativt gammalmodig skola.

"Vi brukar här i debatten tala om att vi inte har en likvärdig skola, men ta då en titt globalt så får du se vad ordet "olikvärdig" har för betydelse"

Men de amerikanska skolornas förmåga att skapa sammanhållning är trots allt något att lära av.

Fler boggar om:

1 comment:

anne_marie_körling said...

Denna utblick är ovärderlig. Jag har besökt amerikanska skolor, engelska skolor, nya zeeländska skolor samt i Kina - och visst ger detta utanförperspektiv somligt åskådligt för oss innanför och inomnationellt.

Kunskapsöverblickar, skolinblickar bör ständigt vara en referens då dessa också pekar på samhällssyn och synen på människan. Tack Fredrik. Ännu okommenterat inlägg men säkerligen välläst.
Anne-Marie Körling