Sunday, June 24, 2007

"Den dolda läroplanens återtåg", eller? :-)

Dagens läroplansavsnitt kommer inte att handla om något officiellt styrdokument för skola utan istället den s.k "Den dolda Läroplanen". Ett intressant forskningsområde som tarvar sin inläsning för att förstå helheten. Det är ett känsligt ämne för en del pedagoger och skolledare, vilka hävdar att detta är rent nonsens. Jag redovisar här några guidelines och en slutkläm att fundera över.

Med den dolda läroplanen menar man att eleverna i skolan inte i första hand lär sig de ämneskunskaper som finns på schemat utan snarare att vänta in andra, visa uthållighet och självkontroll samt att underordna sig en tydlig maktstruktur m.m. Några menar att pedagogiken som är bärande i de flesta skolorna i Sverige fortfarande är Herbarts uppfostringsdoktrin där pedagogikens uppgift för proletariatet handlade om tuktning, att få eleverna visa underkastelse och att ta bort det som man kallade för de ”råa begären”. De råa begären störde ju det mönster som utgjorde samhällets grund, dvs "sitt ner, håll klaffen och gör som jag säger".

Philip Jacksson genomförde från 60-talet och framåt studier kring vilka effekter olika strukturer och processer fick i klassrummet. Han kom bland annat fram till liknande saker som andra (bl.a professor Donald Broady Uppsala Universitet & KTH) beskriver som :
  • Att ständigt bli avbruten i arbetet
  • Att göra saker man inte är intresserad av eller ser någon mening med. själva lektionssystemet, fyrtiominutersterrorn, gör att man börjar innan man vet riktigt varför och slutar innan man är färdig
  • Att strunta i kamraterna runt omkring, inbördes hjälp är fusk
  • Att underkasta sig makt
Mette Bauer och Karin Borg studerade Dansk skola under 70-talet och kom fram till att den "Den skjulte læreplan" bland annat omfattar:
  • Kravet att arbeta individuellt
  • Kravet att vara uppmärksam
  • Kravet att kunna vänta
  • Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt
  • Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter
  • Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet
Det finns också rätt mycket mer forskat kring detta. Innan 60 talet var detta inte alls en dold läroplan utan högst reell och något som ingick i lärarens uttalade uppdrag.

Men på snart insåg man att många av dessa formella krav på eleven hämmade dess kritiska och kreativa tänkande och därför utvecklades läroplaner från 60-talet för att motverka dessa strukturers effekter.

Men strukturerna bestod trotts försöken att få bort dem och begreppet blev den "dolda läroplanen". Den dolda läroplanen finns i kulturarvet (i "väggarna") och är alltså inget medvetet formulerat i Lpo94 m.fl. På vissa skolor existerar den mer och i andra mindre. Men att den finns råder det inga tvivel om. Och att den nu börjar få helt ett oönskat lärande på många skolor råder det väl heller inga oeniga meningar om tror jag. En del elever lär sig att på ett helt nytt sätt undvika skolan eftersom idealen krockar med det moderna samhällets förändrade norm, värdesystem och sätt att leva. Konsekvensen av den dolda läroplanen blir att vi rikerar tappa alltfler unga människor ur systemet.
Skolan har inte längre monopol på lärandet, lika lite som tidningspressen numera har monopol på textinformation och nyhetsförmedlande. Internet har tex för överskådlig framtid förändrat maktstrukturen kring lärandet, och det går inte att vrida klockan tillbaka. Vi måste alla anpassa oss till verkligheten istället för att vända den ryggen och längtande blicka bakåt.

Frågan vi ändå måste ställa sig nu är om inte den "dolda läroplanen" trots detta långsamt försöker göra anspråk på att bli en del av det uttalade uppdraget i skolan igen? I jakten på att skapa ordning och reda skärps tonen i den "dolda läroplanen" som debatten är en del av och ja kanske ser vi ett återtåg. Sett utifrån lärandeperspektivet blir detta djupt oroande för mig och dessutom komplicerat eftersom de kvaliteter som den dolda läroplanen utvecklar och vill ha inte stämmer överens med vad arbetslivet i globaliseringen eftersöker. Framtiden söker kreativa, kritiskt tänkande och socialt trygga och kollaborerade världsmedborgare.

Inte sånna som är likadana som vi själva ;-)

Den Mer om den Dolda Läroplanen

Bergs kulturanalys


C-Uppsats Edward Enecker (se sid 12)

Fler boggar om:

13 comments:

Magistern said...

http://www.pihl.org/vardag/2006/11/21/existerar-den-dolda-laroplanen-annu/

Fredrik Svensson said...

Om du tittar i inledningen så ser du en orange länk med ditt inlägg....

:-)

Anne-Marie said...

Ja, Ja, den outtalade läroplanen, den dolda. Det som är då vi inte medvetet för diskussionen. Jag är livrädd för det tysta som styr. Skolan är en plats för elever och FÖR LÄRANDE. Detta lärande är aktivitet och prövande. Detta stillasittande, prövande av väntan, tystnad... jag passade aldrig in i en sådan skola...mina elever passar inte heller in där.
Vem passar in där?
Tack för det öppna kring det dolda...allt gott Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling said...

Länkat till ditt inlägg... försökt i allafall ...samt tagit upp tråden.
Jag tänker att det krävs en mängd strategier för att klara av sin skolgång när det ser ut så här.

Strategier för att orka ha tråkigt.
Det är ett ämne att undersöka tycker jag.
Anne-Marie Körling

Anonymous said...

Vem bestämmer vad "ordning och reda" innebär? En skola som fungerar idag är en skola där vuxna är trygga vuxna förebilder som inte sviker utan tror på att eleverna vill och kan lära sig! Jag tror inte att man löser skolproblemen genom en tillbaka gång med pekpinnar och betyg i uppförande. MAN måste arbeta med individen tillsammans med familjen runt hur den unge ska lära sig. FOKUS på lärande inte på uppförande!
Jag vet att det fungerar på massor av skolor så jag förstår inte varför lärarkåren inte opponerar sig mer(i och för sig säger jag ju inget själv heller, vi är väl för mesiga..)
Unga människor vill lära sig saker för sin egen skull. Det gäller bara att vi lärare hittar det 58:e sättet att förklara på när eleven säger att han/hon inte förstår vad jag "menar"!
Det är inte annorlunda att lyckas som lärare idag än för 20 el 70 år sedan. Det gäller att lyssna på, se och inspirera ungdomarna. Kunskap växer och utvecklas i dialog. Hur många av er som bestämmer om vad som ska utvecklas i skolan idag, har satt sin fot på golvet? En elev på en skola jag delvis arbetar i, sa till sin "mentor-handledare" att du fattar inte hur jobbigt det är att hinna med allt. Du borde praoa hos mig. Lärare ska göra det i höst! Samhället utvecklas och vi utbildar de unga för framtiden.... då tror vi att det handlar om att kunna ta ansvar, våga prova nytt, vara kreativ etc
@nn

Fredrik Svensson said...

Ye@h!

Me Like !

emelie said...

Jag tycker att teorin om den dubbla dolda läroplanen är väldigt intressant. Jag läste om den hos Einarsson, det är han som utvecklade teorin också.

Fredrik Svensson said...

Ja den dubbla handlar om det outtalade faktumet att tjejer och killar behandlas och kravställs olika, vilket på ett sätt hämmar tjejer som formas till duktiga flickor som presterar medan pojkar tillåts mer friutrymme, får sämre betyg men tar för sig mer. I Lpo94 etc framhålls helt andra utgångspunkter i uppdraget.

anne-marie Körling said...

Förslag till läsning är

Brattströms ungdomsbok - TUSEN GÅNGER STARKARE - en bok som borde läsas av alla lärare...

Anne-Marie Körling

Anonymous said...

Det är väldigt viktigt att du tar upp detta ämne. Jag är väldigt imponerad att du tar upp det utan att dina åsikter går igenom riktigt, något jag själv faktiskt är litet dålig på.

En bok jag har i bokhyllan som jag rekommenderar till dig, i bästa 60-tals stil (den är sjukt idealistisk men visar faktiskt på hur man kan organisera en skola för lärandet i centrum) är:

the soft revolution by neil postman och charles weingartner (undertitel: a students handbook for turning schools around).

Den låter rätt mycket mer kommunistisk än vad den faktiskt är. Alla borde läsa den som faktiskt vill något.

//Onkel_nobbe

med hälsningar från akademien där jag framlider mina närmsta år istället för i "den dolda läroplanen".

mikael.lornstam@framtidensledare.nu said...

Bara tanken på att "utbilda" alla enligt samma modell är fullständigt absurt.Vi utbildar elever på samma sätt, enligt samma medell, idag som för 100 år sedan då.Problemet är att för 100 år sedan hade samhället ett helt annat behov av arbetskraft till industrin än vad samhället har idag.
Hela systemet med att; det ringer in,sitt ner,var tyst,ta emot information,ifrågasätt inget,gå tyst och lugnt när det ringer ut är synonymiserat med industrins krav på punktlighet och frånvaron av ifrågasättande.Men idag lever vi i ett samhälle i utveckling som behöver ifrågasättas.Därför ser jag gärna ett utbildningssystem som är anpassat efter nutiden istället för dåtiden.Vi lever i en tid då vi har större behov av entreprenörer än industriarbetare.

Ahmad Kadhem said...

Jag tycker att dagens skolsystem suger, men samtidigt är bäst. Den är bäst för att vi vet att den fungerar: titta på hur 50, 60, 70-talisterna leder länderna och driver många länder/företag till utveckling.
Att den suger är för att alla lär sig i princip samma sak. Varför kan man inte från allra första början försöka hitta varje barns intresse och talang och stimulera det på bästa sätt. En musiker som spelar lika bra som Jimmy Hendrix kanske inte kan 1+1=2 men han kan spela gitarr som en gud. Någon annan har kanske en annan talang. Titta bara på Einstain hans talang var fysik. En sexgalning har satt sitt namn på historian genom att forska om barnens psykologi m fl.

Alla lär sig betala skatt, alla lär sig rösta, alla lär sig handla, och alla lär sig lite om historian mm genom att bara leva... Jag förstod ingenting av Samhälle A och Samhälle B när jag gick i skolan, men nu när jag har upplevt det mesta av det så är jag så pass intresserad av det att jag vill plugga statsvetenskap på universitetsnivå.

All skolpersonal är också långt från lämplig till att ta hand om landets barn. Många matematiklärare jag har haft har jag suttit och rättat inför eleverna när de har gjort fel på tavlan.

Återigen, var och ett barn ska lära sig det den är intresserad av och känner sig "smart" i.

Gunnar said...

Det är väl oundvikligt med en dold läroplan, eller dold agenda överhuvudtaget, i ett samhälle med olika samhällsklasser, alltså ojämlikhet, det är dolt också för de styrande klasserna. Medvetenheten om hur samhället fungerar måste vara nerskruvad och i det närmaste obefintlig för att samhället ska bestå.