Saturday, August 12, 2006

Val av av kommunal eller friskola ?

Fler kan hoppa av till friskolor

Slottsskolan i Eskilstuna förlorar nästen hälften av sina blivande sjätteklassare till den privata Engelska skolan som startar i höst. En tuff omställning väntar skolan menar Jörgen Danielsson, socialdemokratisk ordförande för Barn- och utbildningsnämnden. Han utesluter inte att avhopp av den här storleken kommer att ske också i framtiden om fler friskolor etablerar sig i kommunen.

Sveriges Radio 2006-08-12

Det händer då och då att en skolas föräldrar i stor omfattning tar sina barn ur en skola och placerar dem i en annan. Ibland i en friskola och ibland i en annan kommunal skola. Ibland också från en etablerad friskola till en kommunal skola. Det är sällan driftsformen som avgör, istället helt andra bevekelsegrunder.

Vi väljer helt oftast inte till något vi vet är bättre utan oftast från något vi inte är nöjda med. Kvaliteten hos leverantören vi har är oftast själva skälet till eventuella byten. När du byter bank till exempel? Då är du väl antagligen trött på din gamla bank och deras avgifter och krångel. Och kanske droppen var bemötandet i telefonen eller i luckan en helt vanlig dag. Vist kan man byta till någon med bättre utbud då och då men oftast beror det inte på det. I alla fall inte när många väljer nytt samtidigt.

Det som det handlar om i Eskilstuna tror jag mer speglar den aktuella kommunala skolan almmänna hälsotillstånd än friskolans ifråga, den är ju dessutom ny så om den deras förmåga vet man ju ingenting. Förmodligen är föräldrarna väldigt trötta på sin skola. Det positiva med detta är nu att skolan fått en jättepositiv chans, som de annars aldrig skulle fått. Om de ser detta som ett tecken på att något måste göras med kvaliteten i skolan och gör något ordentligt åt det så kan man förhindra frånfall året efter. Rektor måste tillsammans med sin personal lägga om kursen på skutan och förändra i verksamheten så att förtroendet åter staärks hos föräldrarna. De andra kommunala skolorna måste ta det som en varning och börja tänka hur starka varumärken de har i sina skolor.

I långa loppet kommer detta leda till ökad kvalitet i Eskilstunas skolor, om skolledare och lärare tar chansen att verkligen utveckla sig och sina skolor!

Fler bloggar om:

6 comments:

Magistern said...

När vi startade upp den friskola jag nu jobbar på för ett antal år sedan, var det just som du skriver, att elever och föräldrar (mest de senare) valde vår skola för att komma bort från en skola de var missnöjd med. Inte generellt kanske, men i väldigt hög utsträckning. Detta har ju numera ändras, efter att skolan har blivit etablerad och erhållit ett gott rykte. Det har också blivit så att kommunens övriga skolor har höjt sin egen standard och jobbar på ett liknande sätt som vi gör. I mångt och mycket i alla fall. Konkurrensen om eleverna hårdnar...Och skolorna blir bättre och bättre. Åtminstone inbillar jag mig det.

Fredrik Jeppesen said...

Jag tror du inbillar dig helt riktiga saker :-)

Sammel said...

En liten grupp elever stör och förstör lektioner och raster i din kommunala skolan. Elever som vill ha studiero och slippa dessa typer går över till friskola. Bus- och bråkeleverna gör aldrig ett sådant aktivt val utan stannar kvar i kommunala skolan. Det gäller både grundskola och gymnasium. Tyvärr.

Fredrik Jeppesen said...

Ja alla skolor måste bli bättre på att skapa studiero, oavsett driftsform. Men du har nog rätt i att de aktiva valen görs av de som vill bort från stöket. Men det betyder inte att friskolorna är fria från störningar i studiero. Det finns många skäl och orsaker till att studieron inte är den bästa på många skolor, och det finns ingen "enda" enkel metod att använda heller.

Men istället för att fokusera på bytet borde vi koncentrera oss på att får skolan mer professionell i dessa frågor kring studiero. har du någon gång sett en stökig elev arbeta koncentrerat hos en speciell lärare? Ok, han/hon kan alltså också hitta det där unika som skapar motivation. Läroplanen är utformad för att möta alla elevers behov, man kan inte utgå från att ett sätt passar alla.

sammel said...

Jo, jag har sett stökpellar jobba koncentrerat i specialgrupper med hög personal täthet och mycket läraruppmärksamhet. Jag har också sett detta i speclärarens rum. Och i ibland i storklass när det ges praktiska roliga arbetsuppgifter där man har stor frihet i arbetet. Men jag ser det omöjligt att som lärare med dagens resurser kunna fokusera så hårt på stökbarnen utan att de icke-störande får sitta emellan. Jag förstår att de byter skola även om jag egentligen är emot friskolor.

Fredrik Jeppesen said...

Precis det handlar om att hitta motivation och engagemang genom val av arbetsmetod...