Wednesday, August 23, 2006

Läsning i skolan

Låt skolledarna, lärarna och eleverna själva avgöra vilka böcker och författare som lämpar sig bäst i deras arbetsmetoder och lärande mot målen angivna i läroplaner och kursplaner.

No comments: