Tuesday, August 29, 2006

TV4 undersökning om skolan

TV4 Nyheterna har tillsammans med Novus Opinion gjort en mätning kring skolan som ger en bild av ett ganska tydligt motstånd hos svenska folket gällande religiösa friskolor.

I dag finns ett 70-tal religiösa friskolor i Sverige. De flesta är kristna men om svenska folket fick bestämma skulle friskolor med uttaltat religiös profil inte tillåtas. Nästan två av tre, 62 procent, säger nej till den här typen av skolor.
http://www.tv4.se/nyheter/485319.html

Tittar man lite till i själva undersökningen hittar man ganska mycket spännande som nyhetsredaktionen inte anser vara värdefullt att basunera ut.

29% av de tillfrågade anger att de har litet fötroende för skolan men i gruppen 30-49 år är det 47% som anger att de har stort förtroende. Att var tredje har litet förtroende och att mindre än hälften har stort förtroende pekar på att skolan har stora möjligheter att utvecklas positivt.

När det gäller betyg vill de allra flesta ha betyg med början i åk 7, hela 21% angav det och respondenterna hade alla årskurser att välja mellan. På andra plats kom åk 6. Bland 30-49 åringarna var det också tyngdpunkt på sjuan men värdena var 27% för åk 7 och 23% för åk 6. Hela 51% vill ha betyg från och med åk 6 eller uppåt. 3% vill inte ha betyg alls.

På frågan om de tillfrågade litar på att eleverna får nödvändig kunskap i skolan svarar 65% nej. Över 80% ansåg dock att utbildning lönar sig. Hmmm...

Intressant undersökning...

Fler bloggar om:

No comments: