Thursday, August 10, 2006

Ny lag om skolk

En en ny lag från 1 juli måste skolan informera föräldrar om eleven skolkar. Jag tycker att det är egendomligt att det behövs ett lagförtydligande på den punkten eftersom det framgår i läroplanen att skolan inte kan klara uppdraget utan kontinuerlig kommmunikation med hemmet gällande elevens förutsättningar att nå målen. Och att delta i undervisningen är en förutsättning. Ett skäl till detta kan kanske vara att regeringen vill öka möjligheterna för föräldrar att pröva saken rättsligt om skolan inte följer denna lag och informerar direkt.


Fler bloggar om:

1 comment:

Amir Sariaslan said...

Ja, alternativt att inte framstå som att man vill föra en "flummig" skolpolitik som Alliansen betecknar den svenska skolan.