Friday, August 04, 2006

Svenska ungdomar mindre motiverade!

Det finns undersökningar som visar att många invandrarungdomar är betydligt mer studiemotiverade än svenska ungdomar och att de har betydligt högre mål inställda i livet. Bland annat skriver Gefle Dagblad om Ungdomsbarometern som kartlagt ungdomars inställning till framtid och karriär kopplat till studier. Det borde i så fall vara en signal till skolan om att det inte ser helt mörkt ut för ungdomar med utländsk bakgrund, tvärt om så har de glädjande stora möjligheter. Om skolan bara möter dem på ett smart sätt, motivation är bra men utan andra förutsättningar i skolan inte så mycket värt. Det andra intressanta med detta är att det tycks vara svårare att hitta motivation hos infödda svenskar, och här måste vi nog också göra något. Kunksapssegregeringen tycks inte helt och fullt följa traditionell klassteori.

Den årliga Ungdomsbarometern presenterar en ny undersökning om skolungdomars inställning till karriär, gjord bland över 6 000 unga mellan 15 och 25 år som visar att invandrarungdomar är mer ambitiösa än svenskfödda. Invandrarungdomarna siktar på högskoleutbildning och statusfyllda jobb i mycket större utsträckning än sina svenskfödda kamrater.

Kinesiske Wen Li pluggar på Skärholmens gymnasium. Hans framtidsplaner är klara. Examen från gymnasiet, ekonomistudier i Cambridge, England, och minst fem års jobb på svenskt storföretag med kontakter i Kina. Wen Li är bara en av många invandrarungdomar som har siktet högt inställt, betydligt högre än de svenska kamraterna.

Gefle Daglad 14/6

Fler bloggar om:


No comments: