Sunday, August 20, 2006

Lars Ingelstam DN och den slutna skolan

Under flera år har jag väntat på någon person med insyn och "cred" i de finare rummen i skolväsendet som tar upp detta med den exkluderande skolan och viljan att allienera läraryrket från andra grupper med kompetens i samhället. Så vaknar jag i dag och slår upp www.dn.se och finner en artikel av Lars Ingelstam Tema T vid Linköpings Universitet. I Lars artikel redogörs för fenomenets historia och dess långsiktiga konsekvenser i vårt alltmer kunskapsintensiva samhälle och man kan antyda en oro inför den accelererande globaliseringen och konkurrensen. Lita på att han tyvärr inte kommer att få gå emotsagd särskilt länge. Redan på måndag eller tisdag kommer han sannolikt tyvärr att sågas, om inte vid bålen så i alla fall vid vaderna.

Här kommer ett utdrag:

"Dessa saker bildar ett allt konstigare mönster. I ett öppet kunskapssamhälle kan det inte vara rimligt att skolans folk alltmer sluter sig, legitimerar varandra och gör sig oberoende av intellektuella impulser och växelverkan med andra kunskapsyrken. Dagens skola eller dess lärarkår är inte alarmerande "dålig". Men för framtidens skull krävs att vi bryter med tankefiguren enhetsläraren.

Det som pekar framåt är att se läraren som en kunskapsarbetare - i vitalt samspel med andra kunskapsarbetare. Skolan kan inte få bli ett allt slutnare system. Tvärtom skall systemet öppnas för impulser från vetenskap, praktisk erfarenhet, världen utanför Sverige och alla de varierade erfarenheter som finns att tillgå och som unga människor behöver bli förtrogna med.....

.....Gemensamma krafter bör sättas in för att en lärares livskarriär ska bli mer omväxlande och utvecklande. Förhoppningsvis kan en ny grundutbildning skapa en aptit på ständigt nya kunskaper inom akademin, liksom ute i samhällets olika praktiker. Den viktigaste delen av lärares livslånga lärande består i berikande växeltjänstgöring. Att under ett par år åt gången, men med en bibehållen grundidentitet som lärare, få arbeta som till exempel utvecklingsingenjör, datorförsäljare, journalist eller biståndsarbetare borde vara normalt för en lärare i den svenska skolan, inte som nu sällsynta undantag. Berikad med impulser och nya kunskaper återvänder hon/han sedan till skolan, kanske till något förändrade uppgifter. "

DN 2006-08-20

Hela artikeln

Fler bloggar om:

No comments: