Wednesday, March 05, 2014

Pressmeddelande - Ny medarbetare på RAU

2014-03-05 
PRESSMEDDELANDE RAU
Jannie Jeppesen rekryteras till utvecklingsbolaget inom skola, Rektorsakademien Utveckling (RAU). Jannie lämnar därmed sitt uppdrag som rektor på Vittra Telefonplan, en grundskola med uppmärksammade och unika lärmiljöer präglad av en utvecklingsdriven pedagogik.
- Jannie är en av skolsveriges i särklass mest nytänkande skolutvecklare och vi är mycket glada över att hon vill ansluta vår resa. Framförallt har hon det smått unika att hon både behärskar det innovativa lärandet i grunden och erfarenhet som rektor för en starkt idédriven och utvecklingsorienterad skola, säger Fredrik Svensson på RAU.

Jannie kommer att arbeta med kreativa processer inom ramen för skolutveckling med särskilt fokus på lärmiljöns betydelse för lärandet. 
- RAU har snabbt blivit en av de viktigaste förändringsagenterna inom utbildning, den absolut viktigaste sektorn för samhällsbyggande och innovation. Det är ett litet bolag, med hög kompetens och snabba fötter och jag ser fram emot att medverka till att driva vidare idéer som nu är i rullning och bidra till att nya får pröva sina vingar. För att det är viktigt.”, säger Jannie Jeppesen.
Jannie har de senaste tre åren varit rektor för Vittra Telefonplan och innan dess kommer hon från Botkyrka kommun, där hon verkat som projektledare och utvecklingsledare inom kommunikation och mediepedagogik. Hon har under flera år verkat som konsult till kommuner eller andra huvudmän, både nationellt och internationellt.
- Mina huvudkompetenser rör sig inom fältet ledarskap, förändringsprocesser, lärmiljöer, framtidskompetenser, pedagogik och kommunikation och hur dessa  hänger samman. Egentligen en enda röra. Men det är just det som är det fina, att allt hänger ihop. Det är bara utbildningssystemet som delar upp livet i ämnen. Det känns otroligt spännande att få arbeta i ett sammanhang där vi kan vara med och bidra till  att lyfta den Svenska skolan, tillsammans med våra samarbetspartners. För vi är många som vill mer!", säger Jannie Jeppesen

No comments: