Thursday, December 20, 2012

Vi sliter med SETT2013....och det går bra !

Just nu slipar vi innehållet på SETT2013, och här kommer lite nyheter som kanske kan vara extra intressant.

Lite allmänt viktigt inför SETT2013
Har ni inte anmält er ännu så se till att göra det omgående, särskilt ni som vill gå "Styrnings och ledningsspåret" eftersom det spåret har begränsat antal platser. Och anmälningarna rullar in nu i stadig takt. "Pedagog-/Lärarspåret" har inte begränsat antal platser, i alla fall inte ännu. Vi hoppas slippa det. Anmälan/registrering görs här.

Är du medlem i Lärarförbundet har du 10% rabatt. det är nämligen så att SETT nu har en samarbetspartner till vid sidan av Stockholm Stads Utbildningsförvaltning och det är Lärarförbundet. Något vi är extra glada för.

X-Tra spännande talare
Vi har ett riktigt vasst program under arbete nu och huvuddelen av talarna är redan upp på www.settdagarna.se under fliken Konferens. Några av talarna är lite av favoriter för mig, här nere är ett par av den. Inga av dem var med förra SETT (i april 2012).

Jacob Bøtter är autodidakt ledarskapsguru från Danmark som bland annat varit rådgivare åt flera statsministrar i frågan om det moderna ledarskapet, och i synnerhet de delar som rör den mer komplexa miljön i kölvattnet på internet. I boken "Unboss" beskriver han bland annat det ökade kravet på att lyssna till medarbetare och att låta förändringar starta inifrån. Det handlar om radikala förändringar i sättet man ser på ledarskapets grundmekanismer. Detta bör man inte missa på SETT2013. Bøtter föreläser i styrnings och ledningsspåret onsdagen 17/4.Elza Dunkels Elza Dunkels är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, och har i sin forskning sett på unga människor och deras datoranvändning. Hon menar att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan snarare om attityd och förhållningssätt. Ett perspektiv jag absolut omfamnar med eftertryck. Vi bör tänka annorlunda kring denna digitala klyfta och inse att det inte är så att unga nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att vi kan olika saker beroende på i vilken miljö vi vuxit upp i och kommer ifrån. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra. Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett kluster av olika kunskapsområden. Elza talar både onsdag och torsdag 17-18/4.


Doug Belshaw är ansvarig för Badge & Skills på Mozilla Foundation. Han är en före detta lärare och skolledare och har även arbetat med vidareutbildning och högre utbildning inom JISC, ett brittisk nationellt organ som arbetar på uppdrag av den brittiska regeringen för att främja utbildning och teknik. Doug arbetar över hela Storbritannien och Europa för Mozilla som evangelist och sprider tankar och trender inom pedagogisk utveckling och teknik. Genom det kan arbetet med att skapa en generation av webmakers och deras arbete kan användas för att ackreditera informellt lärande och framtida kompetens. Doug talar onsdagen den 17/4.Hanna Stehagen är en superintressant lärare tycker jag. Något man för allt smör i småland inte bör missa. Hon arbetar som språkutvecklare och gymnasielärare i svenska som andraspråk på Pauli gymnasium i Malmö. Hon har även ett förflutet i grundskolans senare år. I sin undervisning arbetar hon med genrepedagogik och SIOP, som enligt forskningen funkar riktigt bra för flerspråkiga barn och ungdomars språk- och kunskapsutveckling. Det språkinriktade arbetet utför hon med stöd av digitala verktyg och sociala medier, för att kunna skapa en så autentisk samarbetsinriktad och kollaborativ lärandemiljö som möjligt, just för att eleverna ska bli delaktiga, drivande och medskapande i undervisningen. Hanna presenterar de vetenskapliga teorier och metoder som ligger till grund för hennes arbete samt konkreta exempel på hur hon arbetar språkutvecklande med IKT. Hanna driver även bloggen Hanna lär, där man kan följa hennes yrkesutveckling som reflekterade praktiker


No comments: