Tuesday, May 03, 2011

Kunskap, kreativitet, SAAB och Kina....

Morgonens nyheter handlar om SAAB som nu glider ytterligare ett steg mot att hamna i Kina. Det är i ett så kallat strategiskt samarbete som den i sammanhanget relativt unga biltillverkaren Hawtai går in med 1 300 000 000 kronor hos Spyker som äger det krisande fd svenska bolaget. Motivet för SAAB är förstås att ta sig in på den väldiga kinesiska marknaden.

Det här handlar på ytan om tillverkning av bilar, men under ytan om framtidens kunskapskapprustning. Hawtais ambition är att öka sin spetskompetens och locka strategiskt viktig kompetens och teknik till sig.

Hawtai väntas öka sitt ägande i Saab i etapper
Dagens Industri

Hos oss här i Sverige innebär det att båda våra tidigare teknikutvecklingsbolag Volvo och SAAB sedan länge påbörjat sin glidande resa ut ur Sverige med destination Kina.

Det är en naturlig strukturutveckling och vi har sett det tidigare i både varvs- och tekoindustrin som båda i stort sett försvann på kort tid för några decennier sedan.

Det vi dock måste fråga oss är: Hur möter vi denna strukturomvandling på ett smart sätt?

Det enda jag ser att vi kan göra, och som vi borde påbörjat för länge sedan, är att stimulera till ökad innovationskraft. Men för att kunna hitta innovationskraft måste vi börja med att utveckla vår förmåga att skapa idéer, man kan inte hoppa över själva bottenplattan för innovation. En innovation är ju en ide som får väldigt många användare eller som får väldigt stor betydelse för många människor. Slutsatsen är alltså att ju bättre vårt lands medborgare blir på att skapa idéer ju större är möjligheten att finna nya banbrytande innovationer.

Det hela leder till att skolan, som ju sitter på små barns fantasi från start, borde utveckla sina arbetssätt så att kreativiteten och fantasin inte trycks undan till förmån för en alltför stereotyp kunskapssyn från en annan tid.

Förmodligen retar jag gallfeber på några få traditionella kunskapstalibaner här, men det bjuder jag på.

För kunskapsbegreppet har förändrats de senaste 20 åren vare sig vi tycker om det eller inte. Det finns ingen anledning att värdera det, men det finns alla anledningar i världen att snnabbt förhålla oss till det på ett konstruktivt sätt.

Grattis Kina !

1 comment:

Björn K Johansson said...

Kloka synpunkter -- "creative destruction" a la Schumpeter tillämpad. Inget är statiskt. Allt (mycket) ändras. Också långt utanför skolans värld.