Monday, May 30, 2011

Enskildas rättighet till unik egenart i skolan

Den svenska nya läroplanen Lgr11 och förvisso omarbetad och lite åtstramad men den är fortfarande en av världens mest moderna läroplaner och väl anpassad för vår resa in i globaliseringen. Men å andra sidan är det som står i läroplanen inte alls helt och fullt självklart genomdiskuterat bland elever, föräldrar och skolans personal. På många skolor lever läroplanens grundläggande värdegrund och tankar i ett fint fungerande finmaskigt nät runt verksamheten. Men min magkänsla säger mig att det finns en delatt gå till botten med på en hel del skolor.

Här finns tex en ganska intressant skrivning i läroplanen under skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Lgr11 kap 1

Handen på hjärtat, genomsyras dina barns skola eller din skolarbetsplats av helt igenom samsyn kring vad det här betyder? Får eleverna uttrycka sig som de vill, givet att ingen kränks? Diskuteras det på lärarrummet om ungas förvridna intressen, språkbruk, estetik eller allmänna val av klädsel?

Förmodligen, och det är därför skrivelsen finns....


8 comments:

Bertil Törestad said...

Frågan är om det inte är ett litet för förgyllt språk i läroplanen.

Hur många ungdomar vet vilken deras unika egenart är? Har själv skrivit massa skrivelser med blomsterspråk. Blivit desillusionerad.

Fredrik Svensson said...

Ja man kan ju alltid skylla på skönskrivningar och tänka att "det rör inte mig". Men nu står det att det är ett av skolans huvudsakliga uppdrag och om "de" inte vet vad det betyder så är det vår sak (uppgift) att visa dem....

=:)

Bertil Törestad said...

Problemet är just att det som står där inte är genomtänkt. Det är det knepigaste med skrivbordskonstruktioner.
Verkligheten är bister.

Fredrik Svensson said...

Hur menar du? Att professionen i skolan inte varit representerad i läroplansarbetet?

Anonymous said...

Problemet är framförallt att du fokuserar på den första en och en halva raden. Medan inget i texten är värt något om inte den sista delen av sista raden inkluderas. "I ansvarig frihet" vilket innebär att innan något av det som står ovan alls kan göras med någon form av poäng så behöver ansvar för sina handlingar "indoktrineras" för det vet de inte mycket om eftersom det inte finns några konsekvenser i deras värld av idag.
Fokusera på rätt saker tack.
/Innuendo

Fredrik Svensson said...

Nu är ju texten i läroplanen ett sammanhållande styrdokument där varje stycke ska läsas i det sammanhang det ligger. Om jag gav intryck av att inte förstå det så kan jag meddela att så inte är fallet.

Och om man läser texten i det sammanhanget förminskas inte det faktum att det åligger skolan, i dess uppdrag, att ge de unga just den utveckling som beskrivs... Nämligen att skapa förutsättningar att utveckla, dra nytta av samt bidra till samhället genom sin unika identitet...

=:)

=:)

Bertil Törestad said...

OK.
Då är det bara att sätta igång.

Spamsamling said...

Låta är väl ändå en skönskrivning för att "inte hindra"? Dvs har skolan inget ansvar för att hjälpa eller stötta, bara ett åläggande att inte sätta märkbara käppar i hjulet för elevers individualitet.

Jag hade hellre sett ett hjälpa istället för låta i den meningen. Men för all del, att tvinga pansarbrittor att tolerera är ett steg i rätt riktning.