Tuesday, June 01, 2010

Att lära på nya eller fastna i beprövade sätt, det är frågan....

Frågan som nu snart kommer upp på bordet ordentligt är såklart huruvida iPad slår sig in på skolmarknaden. Min tanke här är att eftersom den i princip kan köras både i Mac och Windowsmiljö + att (om) de svenska förlagen börjar paketera om sina skolböcker för e-boksläsaren så är det högst troligt. Amerikanska förlag har redan påbörjat sin omvandling sedan länge, och det brukar ju betyda att vi snart även ser det här.

"Several major textbook publishers have begun collaborating with software companies to bring educational content onto the iPad, according to a Wall Street Journal report. Companies working on schoolroom-focused projects include McGraw-Hill, Houghton Mifflin Harcourt K-12, Pearson Education, and Kaplan, among others."
macnn.com

Här är även ett par andra användningsområden för iPad i skola, det är hämtat från Edutechnophobia, som alla redovisas:

The iPad as Lab Equipment
The iPad as a Virtual Laboratory
The iPad as a Simulator
The iPad as a Research Device
The iPad as a Communication Device
The iPad as a Field Trip

Här är också 15 redan klara Apps för utbildningsmarknaden.

Om dessa tankar leder till nya sätt att lära eller om de förstärker gamla beprövade lärprocesser återstår att se, förmodligen det senare i ett första skede. Vad vi därför måste fundera över är hur datorn eller andra "divices" kan leda oss mot nya typer av sätt att tänka kring lärande, sätt som utvecklar en bredare palett av kunskaper, förmågor och talanger än dagens skolas kunskaps- och lärandesyn.

1 comment:

Unknown said...

Än en gång en bra summering, och jag måste hålla med dig ;)